Dag 69 Privacy

Het actualiteitenprogramma Zembla komt met nieuws over Google, die een loopje neemt met de privacy van een ieder die van Google gebruik maakt. (Klik op Zembla en lees er meer over).
Al lang voor het bestaan van internet was er nauwelijks sprake van privacy, dus waar maken we ons druk over? Het wordt tijd voor een andere manier van omgaan met het begrip privacy. Lees verder......

Privé geheimen \|/

Waarom maken we ons eigenlijk zo druk over privacy? Is het leven zonder geheimen minder leuk? Vervalt ander het bestaansrecht van de Privé en hebben we dus niks meer te lezen bij de kapper? Waarom denken we met meer privacy meer vrij te zijn? Moet deze gedragscode eigenlijk eens flink op de schop?
Neem me niet kwalijk lezers, maar ook dit is op te lossen met een in uw ogen waarschijnlijk onzinnige maatregel: hef alle privacy op!
Er is geen vrijheid zonder openheid. Wel moet de wet op de openbaarheid aangepast worden. Alles is openbaar! Niet alleen jouw medische gegevens, ook de ontwerpplannen van de regering en de notulen van de teamvergaderingen van Google.
Het resultaat zal zijn dat de blote kont van de eerste de beste populaire zangeres niet meer interessant is omdat ieders achterwerk bekend is. En snode plannen zijn al bekend nog voor een minister er een foute uitspraak over kan doen.
Misbruik van persoonlijke gegevens kan voorkomen worden door een eerder hier aangedragen oplossing: nergens meer sloten en toegangscodes op. Zo kan iedereen overal bij en kun je zelf je gegevens, die Google heeft verzameld, wissen of aanpassen.
Leidt dit tot totale anarchie? Wellicht, maar het is misschien een beter alternatief voor de totale barbarij waar we nu mee moeten leven.
Kwestie van kiezen.

Labels:

Dag 68 Prikacties

Vandaag is er hier een prikactie: ik krijg een nieuw medicijn dat 2 x per week moet worden ingespoten. En dan gaat er hopelijk heel wat veranderen in mijn leventje!
Prikacties hebben tot doel veranderingen te bewerkstelligen. De onrust op straat in diverse Europese landen is een voorbeeld van onvrede die mensen hebben als hen keuzes worden opglegd. Is vrijheid van meningsuiting een middel om controle over ons leventje te hebben?
Eerst even wat nadenken over keuzes, keuzevrijheid en invloed. Zie hieronder.

Recht op keuzes <>

Eerder heb ik hier geschreven dat de vrijheid van keuzes door tal van factoren wordt begrensd. Toch claimen we het recht op keuzes omdat we denken dat we daarmee een instrument hebben dat ons leven maakbaar maakt. Het idee keuzes te kunnen maken, geeft ons het gevoel enige controle over ons leven te hebben.
Probleem is toch dat we alleen kunnen kiezen uit de mogelijkheden die er al zijn en de opties die anderen ons aanbieden. Ook al kun je uit twintig merken wasmiddelen kiezen, het aanbod wordt niet door jouzelf bepaald.
Er zou een mogelijkheid moeten zijn je eigen opties toe te voegen aan de keuzemogelijkheden. Maar ja, jij bent geen wasmiddelenfabrikant. Wanneer is nu een keuze echt vrij en hoe kun je die zogenaamde keuzevrijheid vergroten?
Graag reacties.

Labels:

Dag 67 Solliciteren

Solliciteren moet je leren. Dat is ook de titel van een boekje geloof ik. Zoals veel lezers van dit weblog weten ben ik zoekende naar een aardige baan. Maar voor je aan het eigenlijke solliciteren toekomt krijg je dingen te lezen waarbij je wenbrauwen soms door het plafond heen schieten. Lees hieronder.
En laat u uw kreativiteit nog even los op de inzending van maandag 27 maart (Taalcodes)?

Banen kiezen <>

Bij het kiezen van banen moet je nog goed opletten als je de vacatures doorzoekt. Natuurlijk lijkt elke advertentie goed, die begint met: "Ben jij de........"
Het spreekt vanzelf dat ik die jij bent. Ik kan toch van alles? Ik ben toch een goede collega? Ik heb toch veel ervaring?
Bij nadere lezing blijkt de aanhef niet tot mij persoonlijk te zijn gericht, want het taalgebruik, de functiebeschrijving en het genoemde salaris past meer bij een jongedame die net is afgestudeerd.
Meer leesvaardigheid heb je nodig als je alleen de vetgedrukte functiebenamingen doorneemt (koppensnellen ofwel ik ben ook een headhunter). Niet alleen omdat veel functies kennelijk een engelstalige benaming nodig hebben, maar ook omdat één en dezelfde benaming verschillende betekenissen kan hebben. Zo is bij de één een office manager iemand die vroeger gewoon hoofd bedrijfsvoering genoemd zou worden, terwijl het bij de ander een veertig+ secretaresse met veel ervaring is.
Dan zijn er ook nog bedekte termen voor lastige baantjes: portier incasso blijkt een deurwaarder te zijn.
En al die hoofden die er zijn: hoofd water (terwijl we al een waterhoofd hebben: onze eigen W.A.); hoofd splitsing (betekende vroeger een kruising van belangrijke wegen, is nu een functie bij energiebedrijven); hoofd zorg (heb je bij moeilijke beslissingen maar is ook een leidinggevende in de zorgsector).
Het wachten is op: hoofd schotel (een niet te vreten functie bij de leverancier van schotelantennes); hoofd rekenen (de hoognodige opvolger van minister Zalm); hoofd haar (de baas van een kapsalon) en hoofd punten (de chef van de couponnenadministratie bij Douwe Egberts).
Kom jij ook een bijzondere functiebenaming tegen? Aarzel niet en laat het me weten. Wie weet is het een leuke baan voor mij.

Labels:

Dag 66 Denkpatronen

In een aantal reacties wordt gezegd dat peterspagina wel veel vragen stelt maar geen oplossingen aandraagt. Anderen beweren weer dat de oplossingen die hier en daar vermeld zijn volkomen absurd zijn en vragen of alles wel serieus bedoeld is.
Kwestie van denkpatronen. Ik meen dat als je buiten de ovebekende kaders kunt denken je soms tot verrassende oplossingen kunt komen. Daarom vandaag maar wat maakbare oplossingen aangedragen.

Maakbare oplossingen /*\

Hier zijn er dan een paar:

- een klontje suiker in een kopje thee;
- twee eetlepels azijn op vier eetlepels olie;
- bij tegenwind de andere richting nemen;
- de kloof tussen arm en rijk los je op door al het geld af te schaffen;
- files zijn geen rij wachtenden maar een meditatieve bijeenkomst;
- tijd tekort? scheur van elke week één blaadje uit je agenda;
- rozen verwelken, schepen vergaan, dus lig niet te melken maar doe er wat aan (Coos Neetebeem).

Labels:

Dag 65 Spelletjes

Het leven is geen spel, zij die getrouwd zijn weten dat wel.
Deze spreuk hing vroeger bij ons thuis op de muur. Het slaat meer op de situtatie die gisteren beschreven is op dit weblog.
Toch is een spellteje op zijn tijd erg leuk. Daarom vandaag een loopje genomen met taalcodes. Die maken het dagelijks leven al ingewikkeld genoeg, dus nu maar eens zien of we er nog de nodige kreativiteit op los kunnen laten.

Taalcodes \|/

Een willekeurige zin bevat al gauw een tiental verborgen woorden. Deze zin alleen al bevat de woorden: wil, lek, keur, keurig, vat, tal, auw, weent, borg, gen, oord en den. En dit is dan een volledig betekenisloos voorbeeld.
In de geschiedenis zijn er voorbeelden te over waarbij woorden symbool zijn voor iets anders of waarbij, met behulp van een code, verborgen boodschappen te ontcijferen waren.
De redactie zoekt nu een zin waarvan de verborgen woorden een extra betekenis aan de eigenlijke zin geven of een reactie zijn op de eigenlijke zin. Voor de leukste en/of de beste inzending heeft peterspagina een aardige verrassing in petto.
De inzendingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. De eigenlijke zin moet een normaal, goed lopende zin zijn.
2. De verborgen woorden vormen ook een zin en zijn zonder speciale code te ontdekken (zie het voorbeeld van de 1e zin van dit artikeltje).
3. Inzendingen kunnen op alle mogelijke manieren worden toegestuurd (gastenboek, e-mail of klik op "Wat wil je zeggen?".

Labels:

Dag 64 Beeldbuiskinderen

Zijn beeldbuiskinderen nou kinderen die veel voor de tv hangen of zijn het kinderen die tijdens (of na) een een landerig avondje tv zijn verwekt?
Kinderen op de wereld zetten is misschien wel het toppunt van ons idee dat die wereld maakbaar is.
Lees maar verder.......

Mensen maken /*\

Op een willekeurige avond, in een willekeurig huis, hangt een willekeurig stel voor de beeldbuis.
Hij: "Zeg...... wat denk je.."
Zij: "Niks, ik zit te kijken....."
Hij: "Nee, luister nou even, wat zou je ervan denken als we eens een babytje gingen maken?"
Zij (nadat ze overeind is gekrabbeld toen ze van de bank viel): "Djiezus Hij! Hoe kom je daar nu zo ineens op?!"
Hij: "Nou, gewoon, we zijn nu toch alweer een jaartje getrouwd, jij loopt tegen de veertig, we hebben financieel niet te klagen dus ik dacht, als we ooit een babytje willen maken moeten we daar zo langzamerhand nu wel eens aan beginnen."
Zij: "Oh? Dus dat ik tegen de veertig loop, maakt jou zo geil dat je het nu eens zonder condoom wil doen?"
Hij: "Nou zeg, even serieus, een babytje maken is niet niks en ik bedoel we moeten nu toch al wel aan onze oude dag gaan denken."
Zij: "Oh, zit het zo, je wil je oudedagsverzekering bij elkaar neuken? Of bedoel je dat je over een paar jaar helemaal niets meer kan presteren?"
Hij: "Hè Zij, hou op, ik wil er serieus over praten met je."
Zij: "Ja zeg, net als we naar It takes two to tango zitten te kijken, begin jij over babytjes maken. Weet je wel wat daar allemaal niet bij komt kijken?"
Hij: "Nou, zo moeilijk is dat niet."
Zij: "Nee, voor jou niet, hoewel je er de laatste tijd wel erg lang over doet."
Hij: "Hè? Wat?"
Zij: "Laat maar (grote zucht). Luister Hij, ik hoor je er jaren niet over en nu heb je ineens een kinderwens. En dan zeg ik, een wens is nog niet de maakbaarheid van de gedachte."
Hij: "Oh god, ze wordt weer filosofies......"
Zij: "Jongen, jij vergeet geloof ik dat een babytje maken vergaande consequenties heeft."
Hij: "Dat durf ik wel aan hoor!"
Zij: "Waar haal jij ineens dat lef vandaan?"
Hij: "Kijk, uit praktische overwegingen..."
Zij: "Prak-tie-se-o-ver-we-ging-en!!! Zodat wij later met een praktijkongeval zitten opgescheept? Wat maak je nou helemaal als je een babytje maakt? Dat het iets te betekenen heeft voor je oude dag is absoluut niet gegarandeerd, dat je iets toevoegt aan de wereld draagt alleen maar bij aan het broeikaseffect en wat voor mens dat babytje zal worden is volledig onvoorspelbaar!"
Hij: "Nououou... ik zag laatst een documentaire....."
Zij: "Hij zag een documentaire! Luister, je begon te zeggen met wat-zou-je-ervan-denken-als-we-eens-een-babytje-gingen-maken. Alsof het hier om een willekeurig product gaat dat je op een willekeurig moment kunt concipiëren met de bedoeling dat het naar jouw willekeurigheid wat oplevert. Dat kun je niet maken!"
Hij: "Mwah, volgens mij kunnen we maken wat we willen. Jij bent goed gebekt en ik zie er goed uit dus dat moet toch een heel aardig kind op kunnen leveren. En mocht het hier en daar wat tegenvallen dan sturen we het naar zo'n total-make-over programma die je wel eens op tv ziet."
Zij: "Wat kreeg jij eigenlijk als kind voor je verjaardag?"
Hij: "Oh, ik kreeg altijd Lego........"
Zij: "Ah! Ik begin jouw manier van denken te begrijpen..... geloof ik."

Labels: ,

Dag 63 Oplossingen

Verliep het in het dagelijks leven maar net zo als in de natuur: is sneeuw een probleem? Gewoon geduldig wachten op de zon.
Die houding is in ons gecompliceerd leventje niet altijd handig. We willen dus andere, snellere oplossingen. Voor veel problemen zijn er tal van oplossingen die echter meer complexiteit opleveren of aardig wat geld kosten.
Dat moet anders kunnen.In de bijdrage van vandaag een voorbeeld.

Codes kraken \|/

Behalve vele zegeningen kent het internet ook vervelende dingen. Nu moeten we weer alert zijn voor een virus die onze TAN-code probeert te jatten bij het gebruik van de virtuele Postbank. Je moest al oppassen bij het pinnen: altijd om je heen kijken of er niemand over je schouder meekijkt om je pincode te achterhalen. Lang voor het geautomatiseerde tijdperk was het ook uitkijken geblazen. Als je je geld wegbracht naar de bank (of er net geld opgehaald had) kon je op straat je geld kwijtraken aan handige smoesjesverkopers of andere vreemde snuiters.
Internet maakt een aantal dingen wel makkelijker, maar op je tellen passen blijft geboden. Dat was altijd al zo. dat is nog steeds zo en ik vrees dat het altijd zo zal blijven.
De oplossing? Alle sleutels, sloten en codes afschaffen. Iedereen kan overal bij. Is daardoor net je bankrekening kaalgeplukt? Geen probleem, ook jij kan overal bij dus haal je een willekeurig andere rekening leeg.
Wil je net met de auto naar je werk? Helaas, iemand anders is er al mee vandoor. Ook nu geen probleem want al die andere auto's (en dat zijn er nog al wat) hebben geen sloten dus je stapt in de eerste de beste auto die je vandaag leukt lijkt.
Wie meer (en misschien wel betere) oplossingen heeft mag het hier zeggen.

Labels:

Dag 62 Citaten vullen de gaten

Op zoek naar de leuke dingen op internet, omdat ik niet elke nieuwe bladzij van dit weblog zelf weet in te vullen, vond ik enkele sites waar je citaten, spreuken en aforismen kunt vinden. Twee daarvan zijn nu toegevoegd aan de links die je vind onder "Meer op het web". Onder "Citaten nl" vind je een nederlandse site en ook de belgische site - "Citaten be" is de moeite waard. Het artikeltje van vandaag heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze laatste site.

Keuzevrijheid (2) <>

"We zijn vrij tot op het moment dat we kiezen, van dan af controleert de keuze de kiezer". (Crowley)

Eerder sprak ik mijn bedenkingen uit over het begrip keuzevrijheid (zie 15 januari). Aan de vier beperkingen die ik in dat artikeltje opnoemde, kan hierboven vermeld citaat worden toegevoegd.
Ten eerste omdat onze omgeving ons graag vastpint op een gemaakte keuze. Je kunt in een restaurant niet tegen de ober zeggen: "Doet u mij maar de gevulde kip" om dan nog geen twee tellen later te roepen: "Of nee, doe toch maar de pannekoek-met-aarbeien". En je krijgt onherroepelijk problemen als je daar vervolgens aan toevoegt: "Weet u wat? Laat maar ik hou het bij koffie met een moorkop". (Een negerzoen durf je natuurlijk niet meer te bestellen, dat mag niet meer, een moorkop kan kennelijk nog wel).
De tweede reden is dat we onszelf inconsequent, zelfs wat laf, vinden als we een eenmaal gemaakte keuze vlotjes herroepen.
Maar als we vrijheid van kiezen willen hebben, moet dat toch kunnen? Of niet soms?

Labels:

Dag 61 Aan het werk!

Wat is zo'n sabbatical mooi! De redactie is volledig uitgerust terug gekeerd. En heeft het opzienbarende conclusies opgeleverd? Welneeeeeeee..........
Lees hieronder daar meer over.
Wel een kleine verandering: het profiel wordt anders. De genoemde interesses zullen wat meer gekoppeld worden aan de thema's. (Zie View my complete profile).
En er gaat hard gewerkt worden aan de lay-out. Heb je suggesties? Ik hoor het graag!
Peterspagina is weer in bedrijf.

Codes, keuzes en maakbaarheid.

Codes.
Tja.... je legt jezelf een code op. In dit geval: elke dag een nieuw bericht in dit weblog. Het is tenslotte een soort digitaal dagboek. Tijdens de weblog-sabbatical ben ik tot de conclusie gekomen dat dit streven de moeite waard blijft. Elke dag is immers een nieuwe dag. De dagen mogen dan erg op elkaar lijken, het blijven nieuwe dagen. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend als we geneigd zijn te denken en we zijn daarom soms blind voor het nieuwe van een volgende dag.
Elke dag hier een bericht plaatsen is een symbolische code die zegt: welkom nieuwe dag; ik ben er nog, de wereld om ons heen is er nog en we gaan ontdekken wat er er vandaag anders is dan gisteren.

Keuzes.
De sabbatical was een goed keuze. Kan ik iedereen aanraden.
Keuzes blijft het thema van dit weblog. De meest voor de hand liggende keuzes laat ik wat meer links liggen. Ik weet niet waarom, maar ik vind het daar wel een prima plek om ze te laten liggen.
Verder blijf ik het thema net zo breed behandelen als tot nu toe het geval was.

Maakbaarheid.
Ik heb misschien de indruk gewekt dit thema niet zo serieus te nemen. Er waren nogal wat lollig bedoelde stukjes onder dit thema. Laat ik dan duidelijk zijn: ik neem dit thema uiterst serieus. Ik vind het prachtig dat er wel degelijk dingen en situaties te maken zijn (en lol maken is er daar één van!).

Kortom: de thema's blijven gehandhaafd. En zoveel mogelijk elke dag een nieuw bericht. Ik hoop dat de lezers van dit weblog het kunnen waarderen.
De sabbatical is voorbij, je kunt dus weer elke dag inloggen op peterspagina en laat vooral weten wat je ervan vind.
Veel plezier!

Dag 60 Weblog-sabbatical

Zestig opeenvolgende dagen gevuld!
Tja, op de vraag hoe-nu-verder hoopt de redactie een antwoord te vinden gedurende de weblog-sabbatical die de komende 12 dagen wordt ingelast.
Morgen vertrekt de voltallige redactie naar Andalusië om zich te bezinnen op de inhoud van dit weblog en natuurlijk om weer flink wat inspiratie bij te tanken.
U moet het dus even zonder dagelijkse bijdragen doen, maar niet getreurd! Lees hieronder verder en u komt die 12 dagen wel door!
Peterspagina wenst u voor de komende dagen een fijne tijd.

Herhaalcodes \|/

Veel media herhalen veel. Ja, zo krijg je de zendtijd ook gevuld! En omdat peterspagina niet te beroerd is om goede ideeën te jatten vandaag dan een lijstje met herhaalcodes.
Terwijl de redactie de komende 12 dagen bij zinnen probeeert te komen krijg je de gelegenheid nog eens op je gemak alles te lezen wat er deze 60 dagen is gepubliceerd. Klik ook lustig op de links die je in de rechterkolom aantreft.
Hier een nieuwe rubriek: "Andere weblogs", waar je onder andere de weblog Piet Reckman aantreft. Wie kent hem niet?
Deze weblog is gestart door fans van Piet en zowel de makers van dat weblog als Piet Reckman zelf verzorgen de inhoud.

Ook heb je nu de tijd eindelijk eens te reageren op de items waar specifiek je reactie werd gevraagd. Reageren kan door in het gastenboek wat te schrijven of gebruik te maken van "Wat wil je zeggen?"
Om het je gemakkelijk te maken: het ging om deze artikeltjes (klik erop en je bent er meteen).
1. Oproep
2. Stellingen
3. Nog wat stellingen
4. De laatste stellingen
5. Meer mahsro-code
6. Keuze-tips
7. Enquete
8. Dat éne antwoord
9. Maken is geloven
10. Cheat-codes
11. Tijd-enquete

En tot slot: Wat vind jij, tot nu toe, het leukste en/of het beste artikeltje?
Schrijf het in het gastenboek. (Het gastenboek vind je alleen op de hoofdpagina).
De redactie komt 23 maart terug op de burelen van peterspagina.

Labels: ,

Dag 59 Een tevreden kiezer is nooit een verliezer.

En? Beetje blij met je keuze die je gisteren hebt gemaakt? Of heb je ineens reuze spijt?
Eén druk op de knop is zo snel voorbij. Geeft een wat katerig gevoel. Stem daarom nog eens. Kijk maar op afgelopen maandag onder het artikeltje "De wereld gaat aan vlijt ten onder" en maak je keuze.

En voor vandaag....... lees verder.

Tevreden gestemd? <>

Laat ik hem dan toch nog maar eens bellen om te kijken hoe het met hem is.

pp: "Goedemorgen, en gaat het een beetje?"
Zalm: "Goedemorgen, zeer attent dat u belt en ja, het gaat prima!"
pp: "Valt de uitslag u dan niet tegen?"
Zalm: "Tegenvallen? Hoe bedoelt u? Wij zijn volkomen tevreden gestemd. Gegeven het feit dat men altijd wat verliest als men regeringsverantwoordelijkheid draagt, valt me de keuze van de kiezer vijftig procent mee. En als ik de opinie-polls er nog even bij neem, die ons een reuze tegenvaller voorspelden, valt het me meer dan honderd procent mee."
pp: "Dus u vindt dat uw campagne heeft gewerkt?"
Zalm: "Het heeft voldoende gewerkt. Maar we gaan wel brainstormen voor de volgende verkiezingen."
pp: "Hoezo dat?"
Zalm: "Wel, de truc met de roos heeft toch enigzins verwarrend gewerkt. We hebben het vermoeden dat sommige kiezers verward zijn geraakt en dat de PvdA daar de overwinning aan heeft te danken."
pp: "U heeft als het ware campagne voor Wouter Bos lopen voeren."
Zalm: "Hm, dat hoort u mij niet zeggen, wij hebben de intelligentie van de kiezer voor een goede grap misschien wat te hoog ingeschat."
pp: "Hoe denkt u verder verlies te voorkomen?"
Zalm: "Ach, het is nog maar een ideetje, maar naar mijn mening moeten we in de volgende campagne weer het oude, vertrouwde VVD-symbool gebruiken."
pp: "Een zak met geld?"
Zalm: "U kunt werkelijk uitermate irritant zijn. Nee, ik bedoel de sigaar, kenmerk van gezelligheid, kameraden onder elkaar en welvaren."
pp: "Maar .... eh.. da's toch niet bruikbaar? Er mag bijna nergens meer gerookt worden!"
Zalm: "Hij wordt ook niet gerookt."
pp: "Huh????"
Zalm: "Als u onze sigaar opsteekt zal het een klap in je gezicht zijn."
pp: "Oh zo, een klapsigaar....."
Zalm: "Eh..... ik moet weer iets rechtzetten geloof ik, sorry, ik hang op, ik moet nu snel maar mijn adviseurs."

Labels: ,

Dag 58 Tijd om te kiezen.

Iedereen in de ban van de gemeenteraadsverkiezingen? Ga je op je buurman of tante of je bakker stemmen? Of toch maar op een partij met een landelijk bekende naam?
Ik ben benieuwd welke keuze-methode jij gaat toepassen vandaag (maak gebruik van het gastenboek of de "Wat wil je zeggen?"-knop of stuur een mail.

En of je nu wel of niet gaat kiezen, breng hier nog wel je stem uit en maak je keuze over tijd bekend (zie gisteren).
Dank u!

Vinger in de pap <>

De zin of onzin van "gemeenteraadsverkiezingen als graadmeter voor de landelijke politiek" is geheel onduidelijk.
Hier, in Den Haag, doen 28 partijen mee aan de verkiezingen. Achtentwintig!
Tijdens een onderzoek naar alle partijen die in alle gemeenten meedoen zijn wij de tel verschrikkelijk kwijt geraakt. Zoveel mensen, zoveel wensen. Iedereen wil wel een vinger in de plaatselijke pap. En daar zijn er nog genoeg onder die in hun achterhoofd het idee koesteren daarmee ooit te mogen vissen in de troebele Hofvijver.
Het idee dat we, politiek gezien, invloed kunnen uitoefenen, leeft blijkbaar erg sterk. De democratie draait op volle toeren en "local heros" menen dat dit hun rad van fortuin zal zijn.
Pap waar zoveel vingers in hebben gezeten is niet meer voor consumptie geschikt. Maar we gaan wel ons burgerplichtje doen, toch?

Labels:

Dag 57 De wereld gaat aan vlijt ten onder.

Tijd heelt alle wonden luidt het spreekwoord. Hebben we daarom soms zo'n ongelooflijke haast?
Gelukkig is er de tijdmachine........... (zie hieronder).
Voor de vaste lezers van peterspagina: er is een kleinigheid gewijzigd in de lay-out. Alles wat eerder hier is geschreven vind je nu onder "Vorige verhaaltjes" en is per maand gerubriceerd. Klik op een bepaalde maand en er opent een scherm waar alle bijdragen van die maand onder elkaar staan.
En vergeet niet even jouw keuze over tijd hier in te vullen? Vink je keuze aan, klik op klaar. Je komt in een scherm met uitslagen; één keer op Vorige klikken en je bent weer terug. Je kan maar 1 x kiezen!
Tijd.

Wat wil jij met tijd?
Ik wil meer tijd
Ik wil minder tijd
Ik heb tijd genoegTijdmachine /*\

De tijd naar onze hand zetten is misschien wel het hoogst genoteerde op onze lijst van maakbare wensen.
De weemoedigen willen wel eens terug in de tijd.
De nieuwsgierigen willen een blik in de toekomst werpen.
De hyperactieven willen meer tijd.
In verschillende vormen en met verschillende doelen zijn tijdmachines al eeuwenlang ondwerp van fantasieën. Herbert George Wells schreef de roman The Time Machine (1896) en in Suske & Wiske komt de tijdmachine van professor Barabas al vanaf 1975 voor. Sjors & Sjimmie gingen hun in 1960 voor en de film Back to the future (van Robert Zemeckie) had voldoende belangstelling om er maar liefst drie vervolgfilms op te maken.
D66 deed in 2002 een poging tijd beschikbaar te maken. Mensen moesten meer tijd hebben om keuzes te maken op gebied van arbeid en zorg.
En wat wetenschappers al niet over tijd hebben geschreven (denk aan Einstein).
"De wereld gaat aan vlijt tenonder" (1954) van Max Dendermonde is eigenlijk een ode aan de luiheid en een klacht tegen de oprukkende technologie.
Daarin wordt beschreven hoe wetenschappers mens of materie met een machine in een ogenblik wilden transporteren van de ene plek naar de andere. Het lukt wel een mens weg te transporteren, maar deze bereikt het gewenste doel niet en blijft hangen in de ether. Dagen na het experiment hoort men bijvoorbeeld op de radio de stem van de man, die roept: "Haal mij terug, haal mij hier weg."

Weten we eigenlijk wel dat we al lang tijdmachines hebben? En dan bedoel ik niet de wekker die aankondigt dat je op moet staan voor een nieuwe dag.
Eeuwen gelden kostte een reis van hier naar Spanje maanden lopen.
Het schip maakte de reisduur al korter, evenals later de trein en de auto.
Nu kun je van hier naar zuid-Spanje in twee-en-een-half-uur op je bestemming zijn.
De auto, het vliegtuig: allemaal tijdmachines.

Labels:

Dag 56 Schoonmaak- en herstelwerkzaamheden,

Wat is dat toch? Wankelt het kabinet? Zijn ze het spoor bijster?
Of doen ze het ineens verschrikkelijk in hun broek?
Als dat laatste het geval is, moeten we vrezen voor een overstroming die zijn weerga niet kent.
Afijn, lees hieronder maar verder.

Het kabinet kiest <>

(klik op NOS journaal voor het hele bericht)

Oppoetsen, terugkomen op eerdere bekendmakingen, ze zijn goed bezig in Den Haag. Natuurlijk in de hoop dat er nog wat te redden valt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Balkenende:
"Het is lastig keuzes maken in een tijd waar keuzes nakend zijn en keuzes tot torenhoge afrekeningen kunnen leiden. Wij zijn er echter goed van op de hoogte dat de kiezer het ook niet weet. We willen daarom een handreiking doen en de kiezer er in ieder geval van weerhouden de verkeerde keuze te maken. Het kabinet wil klip en klaar de gids zijn in het moeras van opties en dilemma's, in de polder waar wij zo trots op zijn, maar waar je zomaar in zeven sloten tegelijk kunt lopen.
De kiezer voelde al nattigheid en wij nu ook. En om nu te voorkomen dat we moeten dweilen met de kraan open hebben we de laatste tijd een pakket aan matregelen getroffen, die de kiezer op het goede pad der weloverwogen keuzes zal houden. Dat mag wat kosten, want: een volk dat is gerustgesteld, kiest altijd de boodschapper als held.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze boodschap goed zal overkomen en kijken in goed vertrouwen uit naar de verkiezingsuitslagen."

Labels:

Dag 55 Zit je hard te werken....

... aan een nieuw diepgravend artikel voor dit weblog, gebeurt er ineens dit (zie hieronder)

Constructiefoutje - foutcorrectie /*\

Op het redactielokaal gaat de telefoon.
pp: "Goedemorgen, met peterspagina over codes, keuzes en maakbaarheid."
Zalm: "Goedemorgen met Zalm hier."
pp: ".......????"
Zalm: "Hallo, bent u daar nog?"
pp: "U bent Zalm himself, de minister zal ik maar zeggen?"
Zalm: "U klinkt verbaasd, u had hier vast niet op gerekend hè?"
pp: "U haalt me de woorden uit de mond."
Zalm: "Nu moet u niet onsmakelijk worden anders houdt dit gesprek op. Ik heb namelijk interessant nieuws voor u."
pp: "Sorry, vertelt u maar."
Zalm: "Welnu, ik heb iets recht te zetten."
pp: "Dat had u toch al gedaan?"
Zalm: "Ja ja, en nu heb ik nog iets recht te zetten."
pp: "Alweer? Het houdt maar niet op hè?"
Zalm: "Nu moet u potdikkie niet te brutaal worden. Ik bel u als webloggers onder mekaar; heeft u mijn weblog ook al eens gezien?"
pp: "Jahaaa, het schijnt daar smakelijk aan toe te gaan!"
Zalm: "U overdrijft weer, net als uw collega's van de media."
pp: "Maar ... eh ... u had iets recht te zetten?"
Zalm: "Jawel, en wel in het algemeen."
pp: "Gaat uw gang, vertel."
Zalm: "Bij deze verklaar ik dat, met ingang van heden, Zalm met een flinke korrel zout moet worden genomen....hahaha....hoe vind u die?"
pp: "Meneer Zalm, u was al flauw, het wordt er hiermee niet beter op."
Zalm: "Ahem , juist, ikzelf vond hem wel geslaagd."
pp: "Maar vanwaar deze verklaring of blijft het bij een grap?"
Zalm: "Nee, luistert u goed. We hebben vrijdag in het kabinetsberaad een nieuw beleid geformuleerd betreffende de omgang met de media."
pp: "En die is?"
Zalm: "Wij gaan een foutcorrectie-a-priori beleid toepassen."
pp: "Watte???"
Zalm: "Jahaa , daar kijkt u van op nietwaar? Kijk eens hier, we hebben ten enemale bewezen dat ook wij mensen zijn. We hebben een onnoemelijke klus te klaren waar, helaas maar menselijkerwijs, wel eens een ongelukkig moment te noteren valt, zeg maar een foutje. Wij bieden hier en nu onze excuses aan voor de foutjes die komen gaan. En zo kunnen we , hopelijk, in alle rust voortgaan met de constructie van samenleving zoals deze in onze ogen zou moeten zijn."
pp: "Er gaan dus nog foutjes, zoals u het noemt, komen?"
Zalm: "Daar kunt u op rekenen."
pp: "Nou, daar zijn we mooi mee dan."
Zalm: "Vindt u ook niet?"

Labels: ,

Dag 54 Dichter bij .......

..... schoonheid. Daar willen we allemaal wel vertoeven. Dit weblog gaat het niet mooier maken dan het is. Nee, liever het principe huldigen dat ik aantrof aan het einde van het gedicht "Cardiologie" uit de bundel "Van de roerloze woelgeest" van Lucebert:
- je moet niet alleen de zin naast de onzin bewaren
je moet ook nog bedaard in beide blijven geloven -

Het zou net zo goed het motto van dit weblog kunnen zijn.
Lucebert zou zo iets betekenen als "lichtbrenger". Prachtige dichter. Daarom vandaag een ode aan Lucebert met een gedicht over maakbaarheid.

Treedt in de voetsporen van het licht /*\

Wij denken
we hebben tijd
we houden ons voor
morgen is er weer een dag.

Wij maken
we hebben drift
we roepen zeg hoor
ik zie wel wat jij niet zag.

Wij weten
we hebben tijd
en zelfs ons sterven
sterft van maakbaarheid.

Treedt in de voetsporen van het licht
met vederlichte tred
we hebben leven
hou van het.

Labels:

Dag 53 Dromen zijn bedrog.

En dat niet alleen! Ook de werkelijkheid staat bol van bedrog. Wie denkt dat eerlijkheid het langst duurt, komt bedrogen uit, want hoeveel tijd hebben we eigenlijk?
Vandaag dus een stukje over bedrog. Lees de volgende bijdrage hieronder.

De meeste codes zijn bedrog? \|/

Een computerspelletje naar je hand zetten? De anti-kopieer code op cd's en dvd's omzeilen? Het kan met cheat-codes. Ze worden ook gebruikt bij video-games en Playstation-spelletjes. Zo kun je met een bepaalde cheat-code altijd winnen als je Patience speelt, een andere cheat-code zorgt er weer voor dat je door muren kunt kijken bij bepaalde computergames. Jij wil graag wereldkampioen worden met jouw favoriete computerspelleke? Tik maar eens "cheat-code" in je internet-zoekmachine en ontdek dat de firma list en bedrog een multinational van ongekende omvang is.
Wel even opletten, schijn bedriegt. Er zijn codes die op een cheat-code lijken maar dat helemaal niet zijn. Excuses zijn geen cheat-codes. De Zalm-code lijkt op bedrog (je zegt wat, je maakt excuses en daarna ga je op de oude voet door alsof er helemaal niets aan de hand is), maar dit blijkt een algemeen aanvaarde code te zijn.
En je kan niet ongestraft een andere code intikken bij de pin-automaat in de hoop daarmee 3 miljoen euro te incasseren. Ik ben nu voor de komende maanden mijn pinpas kwijt.
Zo moet je ook niet proberen streepjescodes te manipuleren. Gewapend met type-ex en viltsift bewerkte ik mijn supermarktboodschappen en nu kijk ik dus tegen een bar-code van stalen tralies aan.
Maar goed, er moeten toch cheat-codes te bedenken zijn die het het dagelijks leven wat leuker maken? Voor de creatieve inzenders heeft peterspagina een aardige verrassing.

Labels:

Dag 52 Meeliften.

Meeliften is goedkoop en met een beetje geluk wordt je er ook nog financieel wijzer van. Graantje meepikken heet dat. Daar lijkt het verdacht veel op bij de kwestie die in het artikeltje van vandaag als bron van inspritatie dient.
Ondertussen heeft de redactie hier besloten door te stomen naar het volgende jubileum. Tenslotte is 50 dagen (zie eergisteren) nog niks.

Code plagiaat \|/

Wie volgt?
De bedenkers van de pin-code krijgen een proces aan hun broek omdat het hele idee om iemand vast te pinnen aan een 4-cijferige code natuurlijk is gejat van de kruisiging van Jezus, die eenmaal vastgepind een code van 4 letters (inri) boven zijn hoofd kreeg, zoals op vele afbeeldingen is te zien.
Ook de makers van de morse-code moeten oppassen. De afwisseling van korte en langere hamerslagen waarmee Jezus morsdood werd gemaakt was bedoeld als boodschap van de Romeinen aan het volk.
En de wetenchappers die het spijkerschrift hebben ontdekt dagen de ontwerpers van de streepjescode voor de rechter omdat die code eigenlijk een wat meer gestyleerde variant van dat spijkerschrift is.

Labels: