Premier code \|/

De arme, veel geplaagde man maar weer eens gebeld.
Zalm: "Oh... bent u het weer?"
pp: "Ja, één vraagje slechts...."
Zalm: "En wat mag die dan wel zijn?"
pp: "U wilt geen lijsttreker worden?"
Zalm: "Maar natuurlijk wel!"
pp: "Waarom bent u dan geen kandidaat. Het lijsttrekkerschap is toch ook de stap naar het premierschap?"
Zalm: "Dat is niet vanzelfsprekend. Drinkt u wijn?"
pp: "Nee, ik ben alcoholvrij."
Zalm: "Ah, wel, dan mist u een hoop. Kijk, bij wijn is het zo dat strikte regels bepalen of de wijn het keurmerk premier mag dragen."
pp: "Ja, en...?"
Zalm: "Welnu, ook wij van de VVD hebben daar strikte en heldere regels voor. Het is dus niet zo dat de eerste de beste lijsttrekker ook premier wordt. Een lijst trekken kunnen we allemaal wel, maar een premier zijn, ofwel het neusje van de zalm, hahaha, dat is slechts aan weinigen voorbehouden."
pp: "En hoort u dan tot die weinigen?"
Zalm: "Ik bespeur enige twijfel in de vraagstelling?"
pp: "Mocht dat al zo zijn dan berust dat louter op het feit dat ik u of uw naam niet heb gehoord in de huidige roering over het leiderschap van de VVD."
Zalm: "Een wijze leider weet op de juiste momenten te zwijgen."
pp: "Ah, u heeft veel geleerd de laatste tijd."
Zalm: "Pardon?"
pp: "Laat u maar... ik begrijp nu dat u niet voor het lijsttrekkerschap gaat maar wel voor het premierschap?"
Zalm: "Daar kan ik u niets over zeggen. De premier-code houdt bij ons in dat de beoogde premier alleen publiekelijk uitspraken doet als de tijd daar rijp voor is."
pp: "Dus Wiegel wordt het zeker niet."
Zalm: "Eindelijk ziet u het eens juist. Wiegel zegt altijd wel wat en dus is het uitgesloten dat hij premier wordt."
pp: "Dat is dan duidelijk. Maar u kunt echt geen tipje van de sluier oplichten?"
Zalm: "Met alle respekt, wij huldigen geen islamitische principes, dus waar geen sluier is kan er ook niets opgelicht worden."
pp: "We hebben maar af te wachten?"
Zalm: "Geduld is een schone zaak en een premier salmon bijt niet in elke haak."

Labels: ,