Dag 17: nieuw! nieuw!! nieuw!!!

Nieuwe dingetjes op peterspagina. Het is tenslotte een weblog in ontwikkeling.
Nieuw profiel! Gek is dat, maar ik heb ineens andere interesses; klik op View my complete profile om het te zien.
Nieuwe links!! De links Codes, Keuzes en Maakbaarheid verwijzen naar Wikipedia (internet-encyclopedie) met een willekeurige selectie uit hun artikelen over de drie thema's.
Nieuwe stellingen!!! 4 stellingen over maakbaarheid. Zie hieronder.

Nieuw???? Jouw reactie op één van de stellingen of één van de vorige artikeltjes.

8 Reacties

25 januari, 2006 22:21, Anonymous Anoniem schreef...

Peet,
Reuze interessant. Dit is een experiment met een nieuw medium. Ik mis de instructie voor digibeten maar ben uitgedaagd.
Ik reageer vanuit mijn baan als gezondheidsbevorderaar bij de GGD, voorheen Gezondheidsvoorlichting en Oopvoeding.(opvoeden in de vorm van overheidsbemoeienis hadden ze wel kunnen handhaven)
Wij gaan helemaal voor de maakbaarheid van de samenleving! Als je gezond eet, drinkt met mate en niet rookt heb je (kans op)een hogere kwaliteit van leven. Persoonlijk kan ik het roken niet laten, houdt mij uitsluitend bij vloeibare, maatschappelijk aanvaarde traditionele drugs zoals bier, wijn en whisky, afhankelijk van de omstandigheden en het uur van de dag.Tevens ben ik aanhanger van de Slow food beweging'geinspireerd op de mediterane keuken.
Naast de kwaliteit van leven zou ons een langer leven beloofd worden als we ons houden aan de voorschriften Niettemin bewegen we ons naar mijn idee tegen de stroom in. Het aanbieden van consumptie- en genotsmiddelenmiddelllen kent haast geen weg terug (tenzij je afhankelijk bent van de voedselbank, okee, dat houdt matiging in maar geen evenwichting samen gesteld voedselpakket (eventuele Taskforce voor GGD-en bedenk ik ter plekke).

De vraag van maakbaarheid raakt mijn beroepsethiek waar we in het gezondheidsveld nooit over hebben: De kwaliteit van leven na je 80ste of op je 104de. Lang leven is namelijk gezondheidswinst. Kosten vananger leven of eerder doodgaan door een ongezonde leefstijl worden hierbij niet afgewogen of niet kenbaar gemaakt. Niemand vraagt naar de drijfveren voor roken, drinken en vreten en/of lekker eten of erkent deze.
Wie ontneemt ons het recht op roes en genot (vrijen zonder condoom was ik nog vergeten). Maakbaarheid is zeer betrekkelijk.

 
27 januari, 2006 11:55, Blogger Peter schreef...

Geachte Gezondheidsverbeteraar!
Bedankt voor je inzending. Knap trouwens hoe je de drie thema's van dit weblog in één pennestreek bij elkaar brengt: je hebt het over maakbaarheid (van de samenleving) en beschrijft hoe keuzes van levensstijl)in conflict kunnen komen met de gewenste gedragscode.

Je beschrijft een ethisch dilemma: je bent gezondheidsbevorderaar èn je hebt een levensstijl waar het etiket "kan-schade-aan-de-gezondheid-toebrengen"opgeplakt zit.
Komt dat vaker voor? Ik bedoel zijn er longartsen die roken? Of leverspecialisten die drinken?
Of andersom: zijn er slijters die van de blauwe knoop zijn of tabaksshop-houders die hun eigen waar links laten liggen?

Interessant is nu welke argumenten (de bouwstenen voor de maakbaarheid van keuzes) ten grondslag liggen aan jouw keuzes.
Misschien wil je daar iets meer over zeggen in een volgende reactie?

Wat denk ik hierover?
Jij maakt dezelfde keuze die de overheid ook maakt.
Je genereert inkomsten (werk) om de door jou gewenste levensstijl te kunnen realiseren.
De overheid staat het aanbieden van tabak en alcohol toe en genereert daarmee inkomsten om campagnes te financieren ter bevordering van een gezonder leven.
Kort door de bocht, deze constatering en wie denkt dat het genuanceerder ligt mag het zeggen.

Ik zou zeggen: neem er nog één op je gezondheid!

 
29 januari, 2006 18:01, Anonymous Anoniem schreef...

De gezondheidsbevorderaarster geeft antwoord,

Ik kan mij beroepen op mijn professionalteit. Als aangenomen is dat roken slecht is voor de gezondheid raden wij jongeren aan om er niet mee te beginnen. Tevens kan ik spreken als ervaringsdeskundige. Als ik uit eigen ervaring weet hoe lastig het is om te stoppen met roken, onderschrijf ik deze gezondheidsboodschap. Tijdens de voorlichting maak ik echter mijn eigen verslaving niet kenbaar. Daar huren we weer anderen voor in. Met name ex-verslaafden aan drugs en/of alcohol zorgen voor een shockeffect op middelbare scholen. Voor het effect op lange termijn van deze manier van voorlichting is geen wetenschappelijk bewijs. Voor-en tegenstanders voeren hierover een hevige strijd.Ik zal de lezer voor zijn : een vorm van hypocresie is hier onmiskenbaar aanwezig. Ik heb mijn verslaving dusdanig onder controle dat ik deze buiten beeld kan houden.Het wordt lastiger en ongeloofwaardiger als je als tien-tonner voor de klas moet pleiten voor gezonde voeding als middel tegen overgewicht. Mijn maten zijn....

Voor de maakbaarheid van een gezond Nederland moeten er dus mensen opgevoed worden tot goede professionals! Een tikje hypocresie en ervaring met genotmiddelen geen bezwaar.
Onder artsen in ziekenhuizen tref je ze ook aan.

Overigens één van klachten in gezonheidsland is dat het budget dat beschikbaar gesteld wordt aan preventie, niet in verhouding staat tot die van reclame voor een ongezonde leefstijl.

 
29 januari, 2006 18:18, Blogger Peter schreef...

Geachte gezondheidsbevorderaar,
dank voor je repliek.
We kunnen het thema Gezondheid en Hypocriesie nu wel als item toevoegen aan dit weblog.

Even meer redactioneel: er schijnt een stukje tekst weg gevallen te zijn. Achter de zinsnede "Mijn maten zijn" volgt een blanco stukje. Misschien wil je dit in een volgende inzending even aanvullen? De lezers willen graag duidelijkheid.

Zoals je elders in deze weblog hebt kunnen lezen kun je wat betreft jen rookverslaving gerust zijn; je kunt er niets aan doen, gen CYP2A6 in je DNA heeft immers bepaald dat je op dit gebied verslaafd zult zijn.

Wat hypocrisie betreft: dat mensen soms gedrag vertonen dat niet te rijmen lijkt met een ander gedrag hoeft niet onmiddelijk als hypocrisie te worden bestempeld. Onmacht is misschien een betere omschrijving.
Hier komen we nog op teryg.

 
08 februari, 2006 20:28, Anonymous Anoniem schreef...

Geachte gezondheidsverbeteraarster,
geachte peterspagina,
met enige verbazing heb ik uw gedachtenwisselingen gevolgd. U lijkt het volstrekt normaal te vinden dat mensen hypocriet doen aangaande hun gezondheid en ongezond omgaan met hypocrisie.
Uw mensenkennis is waarlijk allerbedroevendst. Daar waar er meer dan genoeg supplementen en preparaten beschikbaar zijn voor vitaminetekorten, mineralentekorten, tekort aan bloedlichaampjes, enzovoorts, is er helaas geen medicijn tegen zulk een tekort aan inzicht in 's mensens wezen.
Immers: kennis van zaken heeft de mens nooit en te nimmer weerhouden zich louter door eigenbelang te laten leiden. Dit is echter geen hypocrisie, maar wordt aangestuurd door stofjes die genesteld zijn in de hypothamulus. Zouden wij dit orgaan verwijderen dan verworden wij tot vegetanten.
U kunt de kwestie dus laten rusten. Erover corresponderen zal u geen hoger inzicht verschaffen noch enige transformatie uwer gedrag bewerkstelligen. Zoekt u de literatuur er maar op na.

Hoogachtend,
drs. A. de Gaper

 
21 februari, 2006 16:39, Blogger Peter schreef...

Meneer de Gaper,
u kunt nu wel uw tong uitsteken naar de diskussie alhier maar k heb u door! Tussen de regels door reclame maken voor de apotheker- en drogisterijbranche past niet op een weblog.
En ja, ook wij slaan regelmatig de literatuur er op na. Vooralsnog wordt je daar niet veel wijzer van. Onderzoeken die zeggen aan te tonen dat roken slecht is voor je longen worden afgewisseld met onderzoeken die zeggen dat roken goed is tegen stress. En als je leest wat stress al zo aan ongezonds kan verzoorzaken!
De leek mag het dus zelf uitzoeken en dat is precies wat we hier aan het doen zijn, meneer de Gaper.

 
26 mei, 2006 12:14, Blogger Peter schreef...

Wat mag gezondheid eigenlijk kosten?
Klikt u eens hierop Roken is goedkoper en ben benieuwd wat u daar van vind.

 
28 juni, 2006 17:04, Blogger Peter schreef...

En natuurlijk hoort dit artikeltje, Gezonde raad?, ook in deze rubriek thuis.

 

Een reactie posten

<< Home