Wakkere controle-code \|/

De Tweede Kamer is ineens bezorgd over de grote informatiemacht van de overheid, zo meldt dagbald Trouw. Een deel van de Kamer heeft vragen over de gevolgen van de invoering van het BSN (Burgerservicenummer), de opvolger van het sofi-nummer.
Wordt het parlement plotseling wakker? Zat het te slapen toen de wetsvoorstellen voor het BSN werden ingediend? En hoe zit het nou eigenlijk met de controle-functie van het parlement?
Controle kun je natuurlijk alleen uitoefenen op zaken die er al zijn. Vooraf is wat lastig. Maar moet je dan iets invoeren waar genoeg bezwaren tegen zijn geuit en dan maar zien hoe het loopt? Een beetje slimme mensen kunnen toch vooraf gevolgen doordenken?
Een meerderheid van de 2e Kamer vond het BSN wel een goed idee. Bezwaren zijn wel aan de orde geweest maar belemmerden niet de aanvaarding van de wetsvoorstellen. Nu her en der het BSN toegepast gaat worden, rijzen er ineens kritische vragen. Vragen die de buitenparlementaire oppositie tegen het BSN al voor de invoering stelde. Krijgt die alsnog gelijk. Als dat zo werkt hoeven we straks helemaal geen parlement te kiezen en kunnen we onze stem beter gebruiken om de regering rechtstreeks te kiezen. Scheelt tijd en geld.
Of elk kamerlid krijgt voortaan een draagbaar wekkertje mee, waarin een chip zit met een "wakkere-controle-code". Bij elk wetsvoorstel gaat het ding af en een stemmetje roept: "Wakker worden! Nadenken nu!!"
(lees ook het artikel Overheidsservice op dit weblog).

Labels: