De minder-is-meer code \|/

Minder hekkelen biedt meer kans aan de groene libelle, zo meldt Vara's vroege vogels. En nu maar hopen dat iedereen weet wat hekkelen en groene libelle betekent. Ik vrees dat bij hekkelen menigeen zich nog wat kan voorstellen maar dat de meeste mensen al lang niet meer weten wat een groene libelle is. Toen ik dat even navroeg bij wat mensen hier in de buurt meenden de meeste mensen dat het favoriete lijfblad van hun moeder zich nu meer met milieu bezig ging houden.
Maar goed, waar het om gaat is dit: De Unie van Waterschappen gaat een gedragscode voorstellen die voorschrijft in welke mate sloten en kanalen geschoond moeten worden van de krabbescheer (een waterplant die vanaf 2007 wettelijk beschermd gaat worden) om zodoende de habitat van de groene glazenwasser (een libelle-soort) te sparen, hetgeen de bio-diversiteit ten goede zou komen.
Prachtig voorbeeld van de "minder-is-meer"-code! De boeren hoeven minder te werken en we krijgen er een rijkere natuur voor terug.
Ik stel voor de "minder-is-meer"-code op veel meer gebieden toe te passen. Bij alles wat we bedenken of doen screenen we het op die code en je zult zien dat er veel minder gedaan en bedacht hoeft te worden om er toch beter van te worden. Naar voorbeeld van "minder hekkelen geeft meer natuur" heb ik zo al een paar voorbeelden gevonden:

Om de "minder-is-meer"-code goed te ontwikkelen en een stevige plaats in de samenleving te geven graag meer van dat soort voorbeelden. Weet u er een paar?

Labels:

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home