Weigerkabinet.

(g.l.t. 3 min.; links: 8 min.)
Het kabinet zou, volgens het eigen regeerakkoord, ambtenaren tegemoet willen komen die gewetensbezwaren hebben bij het voltrekken van een homohuwelijk. Nu blijkt dat het kabinet zelf weigert concrete maatregelen te nemen. Met als argument dat het tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten hoort hier oplossingen te vinden. Het kabinet wil de gemeenten wel helpen met zoeken naar vooral praktische oplossingen. Wouter Bos wees op voorbeelden waar gemeenten een weigerambtenaar gewoon een ander takenpakket gaven.
Da's ook een mooie oplossing voor weigerachtige bewindslieden, lijkt me zo. Nu is het wel traditie dat met name het ministerie van Financiën, onder leiding van Bos en zijn staatssecretaris de Jager, zich het recht voorbehoud allerlei plannen te weigeren. Voorganger Zalm kon er ook wat van. Die flikkerde heel wat regelrecht de prullenbak in. Ook nu lijkt het financiële departement niet vies te zijn van de nodige weigeringen. Wouter Bos laat dat vooral de staatssecretaris opknappen.
Zo kon u gisteren hier lezen dat Jan Kees de Jager weigerde een prijs (de Webflop) in ontvangst te nemen.
Nu weigeren Bos en de Jager ook de graaitax in te voeren. Hoewel bijna iedereen schoon genoeg heeft van buitensporige topsalarissen en bonussen, vertikken de heren het hier wat aan te doen.
Eerder weigerde de Jager de regels te versoepelen voor de vergoeding die overblijfouders krijgen. De Kamer wil dat die vrijwilligers een hogere onbelaste vergoeding krijgen. De staatssecretaris wil daar niet aan.
Hij weigert zich ook neer te leggen bij een uitspraak van de rechter dat de entreegelden van peepshows vergelijkbaar zijn met die van toneelvoorstellingen en dus onder het lage BTW-tarief vallen. De Jager gaat daar tegen in beroep, want hij wil die peepshows juist zwaarder belasten.
Zijn dit voortekenen van een weigerbeleid? Misschien ingegeven door de uitspraak van Wouter Bos, bij de presentatie van het regeerakkoord, waar hij zei dat het kabinet niet zomaar de oren naar de samenleving zou laten hangen? Dat wordt dus goed opletten. Als Bos en de Jager zich ontpoppen tot de beste weigerbewindslieden, moet er natuurlijk een praktische oplossing komen. Hopelijk dezelfde oplossing die Bos voorstelt ten aanzien van de weigerambtenaren: geef ze gewoon een ander takenpakket.

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home