Burgerlijke status: eigen keuze? <>

(g.l.t. 4 min; links: 3 min.)
De Hoge Raad heeft bepaald dat je als man of vrouw ingeschreven moet staan bij de burgerlijke stand. Afgelopen vrijdag deed de Raad deze uitspraak in een zaak waar iemand als 'geslachtloos' te boek wilde staan. De Hoge Raad was van oordeel dat het privébelang hier ondergeschikt moest zijn aan het algemeen belang. De Raad baseerde de uitspraak onder andere op een beslissing uit 1982 van de Tweede Kamer, die een voorstel afwees om het geslacht in de geboorteakte niet te vermelden. Dat zou alleen maar tot onekerheid leiden.
Op dit moment is het in Nederland zo geregeld dat op je geboorteakte wordt vermeld of je man of vrouw bent. Onder bepaalde voorwaarden mag je dat veranderen. Iemand die op later leeftijd een geslachtsverandering ondergaat, mag dat ook bij de burgerlijke stand laten wijzigen. Voorwaarde is wel dat een man die voortaan als vrouw door het leven wil, niet meer in staat is kinderen te verwekken en een vrouw die als man verder wil, geen kinderen meer kan baren. Het is niet voldoende je status te veranderen omdat je dat wel een geinig ideetje lijkt. Maar wat dus absoluut niet kan, is om zonder M of V-aanduiding door het leven te gaan. Je moet kiezen.
In hoeverre is het nou belangrijk dat je geslacht vermeld staat bij de burgerlijke stand? Waarom is het niet genoeg alleen datum en naam aan te geven bij de geboorte?
Trotse ouder: 'Goeiemogge. Ik kom de geboorte van mijn kind aangeven.'
Ambtenaar burgerlijke stand: 'Gefeliciteerd! En hoe is de naam?'
Trotse ouder: 'Carolina Theodora.'
Ambtenaar: 'Ah! Een meisje dus!'
Trotse ouder: 'Eh, nou nee, we....'
Ambtenaar: 'Oh. Een jongen dus. Dan moet het Carolus Theodorus zijn.'
Trotse ouder: 'Nou, kijkt u eens hier, we willen graag dat ons kind later zelf wel uitzoekt wat het wil zijn.'
Ambtenaar: 'Even kijken hoor. Tja, dat gaat dus niet. Ik heb hier maar twee hokjes staan, m of v, meer mogelijkheden zijn er niet.'
Trotse ouder: 'Nou, weet uw wat? Laat u die hokjes nog maar even open. Mijn kind komt u over achttien jaar wel vertellen wat het geworden is.'
Ambtenaar: 'Dan kan ik uw kind helaas niet registreren en bestaat het dus niet.'
Afijn, de trotse ouder zwicht natuurlijk voor de onverbiddelijke regelgeving en aangezien de verloskundige uitriep: 'Het is een meisje!', besluit de ouder het kind dan ook maar als zodanig op te laten nemen in de burgerlijke stand. In dit sepcifieke geval heeft dat geen problemen opgeleverd, want het kind heeft de rest van haar leven geen enkle probleem gehad met deze identiteit. Haar broertje, die twee jaar later werd geboren, verging het heel anders. Die was niet zo content met zijn mannelijkheid. Sterker nog, hij had continu het gevoel in een verkeer lichaam te zitten. Maar ook dat kwam goed. Na een lange lijdensweg van therapieën en operaties, kon hij uiteindelijk naar de burgerlijke stand om zijn identiteit te laten veranderen.
Dat de burgerlijke stand bijhoudt hoeveel mensen ons land telt, is wel zo belangrijk voor de staatshuishouding. Je moet tenslotte wel weten hoeveel monden er gevoed moeten worden. Maar zou het land werkelijk in chaos vervallen als we niet meer vastleggen of dat nou om mannelijke of vrouwelijke mondjes gaat?
In het dagelijkse leven is het nog wel zo dat biologische en culturele factoren meteen duidelijk maken of je met een man of een vrouw te maken hebt. De weg wijst zich vanzelf. Het is dus eigenlijk overbodig om dat ook nog eens bij de burgerlijke stand vast te leggen. Degenen die het willen veranderen zitten later met een dubbel geaardheid opgescheept. De burgerlijke stand vermeld dat ze als man of vrouw geboren zijn en later als vrouw of man de rest van hun leven willen slijten. En met dubbele vermeldingen in de burgerlijke stand moet je nog vreselijk oppassen. Daar denken dubieuze figuren soms hun electorale voordeel mee te kunnen doen.
Terug naar de uitspraak van de Hoge Raad. Keuzevrijheid wordt erg belangrijk gevonden in dit land. De persoon die nu tot een keuze gedwongen wordt, zal dat anders ervaren. Als man geboren, op 26-jarige leeftijd vrouw geworden en na een jaren levenservaring tot de conclusie gekomen geen vrouw of man te zijn. Deze persoon wil dus als geslachtsloos geregistreerd zijn.
Wat denkt u? Laat die geslachtsregistratie nu maar achterwege bij de burgerlijke stand? Of vindt u registratie wel belangrijk en heeft u liever de keuze tussen hij, zij of het?

Labels:

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home