Gun je kind een andere ouder./*\

(g.l.t. 4 min.; links: 15 min)
Het is helemaal niet zo dat de leden van het huidige kabinet op dit moment alleen maar rondtrekken en praten. Er wordt hier en daar wel degelijk actie ondernomen. Zo heeft staatssecretaris van onderwijs, Sharon Dijksma, haar antwoord al klaar op een ideetje dat dit weblog 18 maart jl. lanceerde. De redaktie stelde voor dat ieder gezin een eigen nanny krijgt, om kinderen zonder al te veel ongelukken professioneel op te voeden. Prima idee, vond mevrouw Dijksma. Maar na enig rekenwerk bleek dat dit zo duur zou worden dat Nederland failliet zou gaan aan de opvoeding van haar eigen toekomst. Maar geen nood, het kan ook anders. In plaats van één nanny per gezin, is het goedkoper kinderen uit meerdere gezinnen onder te brengen bij één gastouder. Eerst moet je dan wel menig ouder overtuigen dat het goed is voor je kind ook wat tijd door te brengen bij andere 'pedagogen'.
Vandaag geeft Sharon Dijksma
het startsein voor de campagne 'Kinderopvang, dat gun je ieder kind'. Ze doet dat bij de stichting DAK, een grote kinderopvangkoepel in Den Haag, die al langer werkt volgens de opvattingen van ontwikkelingspsycholoog en pedagoog Elly Singer. Volgens Singer kan de kinderopvang positief bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied. De kids leren vriendschappen op te bouwen, rekening te houden met anderen en komen in aanraking met verschillende normen en waarden.
Mede door de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag en een vaste bijdrage van de werkgever moet het allenaal betaalbaar blijven voor de ouders. Als Sharon Dijksma vandaag dan ook nog kan beloven dat de belastingdienst voortaan een stuk sneller is met het uitbetalen van die toeslagen, zal ze meer ouders over de drempel krijgen.
Misschien kan Dijksma ook haar collega
Gerda Verburg (minister van Landbouw) tegemoet komen. Ze maakt zich ernstig zorgen over kinderen die niet meer weten waar hun eten vandaan komt en denken dat een koe paars is. Welnu, dat kan opgelost worden via de kinderopvang. In Friesland gaat een echtpaar hun boerenbedrijf uitbreiden met het zogenaamde gastouderschap. De vrouw des huizes moet wel eerst een pedagogische kursus volgen, maar dan ligt de weg open om van de boerderij een volwaardige crèche te maken.
Kijk, twee vliegen in één klap: het boerenbedrijf gered en kinderen weten weer hoe een koe er van dichtbij uitziet. Hier ligt een fantastische kans voor de overheid. Maak kinderopvang extra goedkoop als die behalve de dagelijkse zorg ook nog tal van mooie pedagogische doelstellingen kan realiseren. Zo moet je kinderen tot 4 jaar vooral onderbrengen bij engelstalige gastouders, die goed kunnen rekenen en we krijgen een nieuwe generatie van tweetalige wiskids.
Kinderen van christelijke ouders zouden vooral naar islamitische crèches moeten en andersom. Rijkse kinders in volksbuurten ondergerbacht en de arme kindertjes een poosje bij de nanny's van de welgestelden. En alle kids minstens een jaar bij een boer ondergebracht. Al die ervaringen brengen de kinderen alle aspecten van het leven bij en je voorkomt dat ze later een maatschappelijke stage nodig hebben. Scheelt ook weer wat geld.
We leven in een landje dat wars is van verplichtingen. Keuzevrijheid wordt nog steeds als een hoog goed gezien, ook al stelt die vrijheid niet veel voor. Maar als je bepaalde keuzemogelijkheden goedkoop, misschien zelfs gratis maakt, dan zullen toch veel ouders wat makkelijker hun kroost bij een gastgezin plaatsen. Gaan we het, dankzij de campagne die Dijksma vandaag start, het nog meemaken dat we een nieuwe, sociale generatie krijgen?

Labels:

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home