Ouderen buiten spel?

(g.l.t. 5 min.; links 45 min.)
De NVB (Nederlandse vereniging van banken) verzet zich tegen het persbericht dat het NFO (Nationaal Fonds Ouderenhulp) heeft gepubliceerd. Daarin zegt het fonds dat de banken ouderen in het betalingsverkeer buiten spel worden gezet als de acceptgiro wordt afgeschaft en plaats gaat maken voor de digitale nota. Het NFO meent dat veel ouderen te omhandig zijn met internet en met deze wijziging dus geen raad weten.
Ouderen buiten spel? Begint het NFO zelf af te takelen en loopt het fonds hiermee niet vreselijk achter bij haar eigen doelgroep? Welke ouderen bedoelt het NFO?
In ieder geval niet Dorine, de 'oudere' met de X-factor. Zij is nog steeds in de race in de opgepimpte versie van Idols. Is dat te danken aan een grote schare oudere fans die zeer goed in staat zijn met digitale middelen op haar te stemmen? Voor ouderen hoeft dat immers geen probleem meer te zijn . De gsm-industrie neemt ze serieus en komt met mobieltjes met een groot gebruikersgemak voor 65-plussers.
Wat de digitale wereld van het internet betreft beroept het NFO zich op cijfers die het Sociaal Cultureel Planburo in 2004 publiceerde. Daarin staat dat er in vijf jaar tijd een gigantische groei aan surfende senioren was: 'Ouderen zijn steeds beter vertegenwoordigd op het internet. Vooral onder de 55-64-jarigen steeg de internettoegang snel: van 9% in 1998 naar 64% in 2003. Het percentage 65-74 jarigen dat thuis een internetaansluiting heeft, steeg van 3% in 1998 naar 31% in 2003. Ook 75-plussers zijn vaker online: 1% in 1998 tegen 14% in 2003'.
Een behoorlijke groei dus, maar daarmee hadden de ouderen de achterstand nog niet ingelopen: 'Toch hebben ouderen nog altijd de grootste achterstand in de informatiesamenleving. In 2003 was 90% van de 12-17-jarigen online, 78 % van de 25-34-jarigen, 82% van de 45-54-jarigen en 64% van de 55-64-jarigen'.
Het zal toch niet zo zijn dat die groei in 2003 is gestopt? Het NFO denkt van wel en zegt dat 50% van de ouderen over een pc beschikt en slechts 38% van internet gebruik maakt. Als de trend die het SCP aangaf doorgezet is, dan zouden nu zo'n 86% van de ouderen de weg op naar het internet gevonden moeten hebben. Dat neemt natuurlijk niet weg dat banken met de overige 14% oudere digibeten rekening moet houden.
De banken menen dat men voldoende rekening houdt met ouderen. En dat is ze geraden ook, want dat gaat een kapitaalkrachtige groep worden. Eind vorig jaar werd bekend dat 65-plussers over een jaar of drie rijker zullen zijn dan jongere generaties. Een beetje bank speelt daar op in. Die laat zo'n vetpot niet aan de neus voorbij gaan. En daarom was de NVB er dus als de kippen bij om de kritiek van het NFO te weerleggen. In het tegenbericht van de NVB is dan ook een link opgenomen naar een factsheet (een diarree aan feiten) waarin op bladzij 5 wordt opgesomd wat men er zoal aan doet om het betalingsverkeer toegankelijker te maken. En dat is echt fantastich! Lees even mee (oorspronkelijke document is in pdf-formaat):
Over de Chipknip: 'Eén (!) van de banken heeft, omwille van de ondersteuning van het gebruik in verzorgingstehuizen, een sprekende variant gemaakt van het oplaadpunt Chipknip (de ‘pratende Chipknip-automaat’)'.
Over bereikbaarheid: 'Enkele (!!) banken zijn bereikbaar voor klanten via een zitting op lokatie (bijvoorbeeld in dorpshuis of verzorgingstehuis). Het faciliteren van contant geld transacties brengt echter risico’s met zich mee. Eén bank rapporteerde dat zij, op grond van de veiligheidsrisico’s, de zitdagen op 8 lokaties heeft afgeschaft'.
Dat laatste hoeft geen probleem te zijn dankzij de geldbezorg-service: 'Eén bank (!!!) heeft een geld-express service welke door lokale vestigingen kan worden ingezet om de klanten geld te bezorgen'. Desnoods halen de banken hun klanten op met de taxi: 'Bij diverse banken wordt op lokaal niveau door lokale kantoren een taxi-service aangeboden opdat de klant naar de bank kan komen'.
Echt een hele mooie is de service voor ouderen die graag in beweging willen blijven en zelf nog een wandelingetje naar de geldautomaat willen maken: 'Eén bank (!!!!) heeft het initiatief genomen om voor de eigen geldautomaten PIN-vertraging in te voeren. Indien een klant de PIN-code langzamer dan gebruikelijk invoert, krijgt deze klant ook bij de overige schermen meer ruimte om te reageren'. Begrijpelijk dat niet alle banken hiertoe overgaan, want hoe langer je voor de pinautomaat staat, hoe meer tijd er is om overvallen te worden.
De afschaffing van de acceptgiro staat er natuurlijk niet bij, evenals de sluiting van bankfilialen in gebieden waar vooral ouderen wonen. Als de banken de toekomstige rijke 65-plussers als klant binnen willen halen, dan moeten ze nog heel wat werk verrichten. Eén enkele bank is niet genoeg.
Wat mooi ook dat het gezegde 'Wie jong is heeft de toekomst' helemaal waar blijkt te zijn. Ouder worden we allemaal. En dus rijker. Bovendien zijn alle jongeren van nu op computergebied wereldwijs. Met die digitale inhaalslag komt het dus ook wel goed.

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home