Wooncode \|/

(g.l.t. 2 min.; links: 15 min.)
Er zijn nogal wat Nederlanders die een huisje over de grens kopen. Die zullen geen enkele hinder ondervinden van de wooncode die men in België heeft opgelapt. Die wooncode stelt slechts eisen aan huisjesmelkers die krotten verhuren en sinds kort ook aan de huurders zelf. Een aspirant-huurder komt alleen in aanmerking voor een woning in de sociale sektor als hij/zij voldoende Vlaams klapt.

Die wooncode werd in 1998 ingevoerd met doel zo'n 300.000 slechte huurwoningen aan te pakken. Met de code werden kwaliteitsnormen opgesteld en verhuurders moesten aantonen dat ze aan die normen voldoen. Het verhuren van woningen die niet aan de normen voldoen werd strafbaar gesteld.
Nu is de wooncode kennelijk ook een instrument voor inburgering geworden. Onze eigen Rita Verdonk heeft er inmiddels dik spijt van dat ze niet minister van volkshuisvesting is geworden. Ze kan nog heel wat leren van haar Vlaamse collega Marino Keulen (minister van sociale woningbouw). Die vindt waarschijnlijk dat de verplicht gestelde inburgering zo slecht werkt dat hij het nu wil afdwingen via de wooncode. Dat is oneigenlijk gebruik van regelgeving.
Dat zal onze Rita op ideeën brengen! Immigranten krijgen alleen toegang tot grondwettelijk vastgelegde voorzieningen als wonen, gezonheidszorg en onderwijs (waar ze nota bene de taal kunnen leren!) als ze die woorden ook op zijn nederlands kunnen uitspreken. Gebruik van openbaar vervoer wordt alleen toegestaan als men het rijtje 'Roodeschool-Hoogezand Sappemeer- enzovoort' uit het hoofd kent. En Rita zal Verdonk niet zijn als ze ook nog een ondertekende verklaring eist waarmee men belooft geen bommetje te maken tijdens het gebruik van gemeentelijke zwembaden.
In België zijn er tal van protesten tegen dit eigenaardig gebruik van de wooncode. Het probleem daar is natuurlijk dat de franstalige inwoners, al jaren echte belgen maar met een onverstaanbaar dialect, ook de dupe dreigen te worden van die bepaling. Zo denkt de vlaamse minister Keulen wellicht ook enige historische correctie af te dwingen.
Nu maar hopen dat Verdonk hier niet ineens de ambitie krijgt minister van volkshuisvesting te worden in het nieuwe kabinet. Mocht ze daar al over piekeren dan raadt ik haar aan eerst eens op dit belgische nieuwsblog te kijken, waar heel zinnige argumenten tegen oneigenlijk gebruik van de wooncode staan.

Labels:

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home