Waar was u op 11/9?

Ook de redactie werd benaderd met de vraag hoe men zich 11 september herinnert. Hier een stukje uit dat interview.
Interviewer: "Kunt u zich nog herinneren waar u was toen u toen dat nieuws hoorde?"
pp: "Nee, niet echt. Het is ook al weer zo even geleden, hè? Ik geloof dat we toen met een klein clubje zaten te discussiëren over de rol van Amerika in het geheel."
Int.: "Daar had u wel ideeën over?"
pp: "Oh ja, wij zagen Amerika als de grote schuldige. We dachten ook dat Amerika de hele boel opgezet had om de nodige chaos te creëren."
Int.: "Hoe denkt u daar nu over?"
pp: "Nou, inmiddels staat vast dat we daar in ieder geval gelijk in hadden. Destijds verschilden de meningen daar over nogal, niemand wist het zeker , maar de grootste twijfelaars over de rol van Amerika hebben hun opvattingen moeten herzien. Vooral ook omdat het nadien vaker is voorgekomen dat Amerika geheime operaties organiseerde."
Int.: "Heeft het voor u de wereld veranderd?"
pp: "Dat kunt u wel zeggen, ja. Je zou kunnen stellen dat ik toen uit een droom ben wakker geschud. Ach, ik was een stuk jonger en misschien ook wel veel naïever."
Int.: "Hoe bedoelt u?"
pp: "Nou, ik geloofde toen sterk dat een andere, in mijn ogen betere, wereld mogelijk was. Dat ook op vreedzame wijze er kans was op welvaart voor iedereen."
Int.: "Dat gelooft u nu niet meer?"
pp: "Nou, als je nagaat dat er in de eerste dagen na het gebeuren al zo'n 3500 mensen omkwamen en er daarna nog velen werden vermoord, besef je dat Amerika er niet voor terugdeinst flink geweld te gebruiken als je aan hun macht en rijkdom komt. Alles onder het mom van het verdedigen van vrijheid en democratie."
Int.: "U gelooft dus niet meer in wat u een betere wereld noemt?"
pp: "Ik geloof er nog steeds in, het hele gebeuren van toen heeft wel mijn denken veranderd. Kijk, in dit gesprek had ik het telkens over Amerika dit en Amerika dat. Zo denk ik nu niet meer. Daarmee maak je eigenlijk elke individuele Amerikaan verantwoordelijk. Je moet niet denken in instituties maar in mensen. Ik geloof er niet meer in dat je het ene politieke model voor een ander kan inruilen om een betere wereld te krijgen."
Int.: "U gelooft niet meer in een pueblo unido?"
pp. : "Zodra een volk zich verenigd achter één enkel groot idee, gaat dat altijd ten koste van zoveel anderen. Het enige idee waar de mensen het eens over zouden moeten zijn, is dat er vele verschillen zijn en dat al die verschillen recht van bestaan hebben."
Int.: "En de rol van Amerika? Moet er dan een nieuwe Salvador Allende opstaan om tot een andere wereldorde te komen?"
pp: "Kijk, daar gaat u weer. Het is niet Amerika, maar de Amerikaanse regering; en je moet van mensen geen abstracte symbolen maken; en het begrip wereldorde doet iets veel groters suggereren dan waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Die manier van denken zouden we eens los moeten laten."
Int.: "En dan krijgen we wel een betere wereld, zoals u dat noemt?"
pp: "Ach, ik weet het eigenlijk ook niet. Telkens als er ergens in de wereld iets moois lijkt te ontstaan, zie je dat het met grof geweld de kop wordt in gedrukt. Dat maakt wel moedeloos. Het enige wat ik er aan over gehouden heb, is dat ik er niet meer in geloof dat je van mooi klinkende theorieën grote instituties moet maken. Ik zal dan ook geen lid worden van een politieke partij. Je zult mij ook niet meer met tienduizenden anderen achter allerlei spandoeken en slogans aan zien lopen. Als ik het nieuws zie of lees, weet ik dat er achter elk feit nog zoveel andere feiten zitten. dat is al een hele les. Verder hou ik het klein; gewoon hier en nu in mijn eigen omgeving het beste er van proberen te maken."
(dit interview vind plaats 33 jaar na de val van Allende en de moord op duizenden Chilenen).

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home