Rampestampen.

In Steenwijkerland krijgt elk huishouden een rampen-bewaar-kaart. Het initiatief maakt onderdeel uit van de campagne 'Denk vooruit', waarmee de overheid de burger bewust wil maken van risico's bij rampen en tevens tips geeft hoe te handelen bij plotselingen calamiteiten. Ik zie uw wenkbrauwen al naar het plafond vliegen, want als gezond denkend burger bent u zich er zeer wel van bewust hoe een Schipholbrand en een gifschip-ramp te voorkomen. Het getuigt dus van behoorlijk wat cynisme dat juist een tekortschietende overheid met zo'n campagne komt.
Maar die rampen-bewaar-kaart is wel een goed idee. Het huidige kabinet (inclusief de vorige edities) heeft al zoveel rampen op zijn naam staan dat ik ze niet allemaal heb onthouden. Met zo'n kaart weet ik in één blik weer of het nu wel of niet een rampzalig kabinet was.
De rampen-bewaar-kaart kan voor de burger dus een goed hulpmiddel zijn bij het beoordelen van de nationale leiding. Aan het begin van elke kabinetsperiode krijgt elke burger een lege spaarkaart. Mocht er zich vervolgens een ramp voordoen waar de overheid mede verantwoordelijk voor is, dan wordt deze met naam en datum op de kaart gestempeld. Wordt het laatste vakje van de kaart bestempeld, dan is de maat vol en wordt het kabinet naar huis gestuurd en mag het niet meedoen aan de verkiezingen. Blijft de kaart leeg, dan worden er helemaal geen verkiezingen gehouden. Men doet het dan zo goed, dat doorregeren geen enkel probleem is.
Zou die rampen-bewaar-kaart er al geweest zijn ten tijde van Balkenende I t/m III, hoeveel stempeltjes zouden er dan op mijn kaart staan?

P.S. Interessant onderdeel van de campagne is de site www.crisis.nl alwaar u, door het intoetsen van uw postcode, erachter kunt komen welke risico's uw woonplaats heeft. Opvallend is dat de ene postcode meer factoren oplevert dan de ander. Nu nog even uitzoeken welke postcode bij het meest rampzalige gebied hoort.

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home