Kartelvorming weblogs.

De deurbel van het redactielokaal gaat. Ik doe open en ineens staan er vijf man van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) binnen. "Zo, meneer Codeskeuzesenmaakbaarheid, u heeft wel eens geklaagd over de voortvarendheid van bepaalde instanties. Welnu, hier zijn we dan!", zegt hun woordvoerder. "U wordt verdacht van kartelvorming en dat komen we even onderzoeken, kunt u wat opzij gaan, dan kunnen wij er langs."
"Huh? Hoezo kartelvorming?" sputter ik wat tegen.
De NMa-meneer legt uit dat kartelvorming veboden is en dat mijn "zomergasten"-project verdacht veel op kartelvorming lijkt. Dat weblogs links plaatsen naar andere blogs vindt men al op het randje, maar dat andere bloggers gevraagd wordt mee te werken aan de instandhouding van peterspagina, zodat de redactie op zijn vakantieadresje lui achterover kan gaan zitten, is niet de bedoeling. Bovendien is er dan sprake van enige concurrentievervalsing omdat de gastbloggers reclame kunnen maken voor hun eigen weblog. Kortom, aldus de NMa-meneer, ongeoorloofde kartelvorming.
Ineeens voel ik enige sympathie opkomen voor minister Wijn, die liever eerst een advies van de Raad van State heeft, voordat een wet wordt aangenomen waarmee de NMa bevoegdheid krijgt woningen binnen te treden. Een meederheid van de 2e Kamer ziet dat liever wel.
Hoe zit dat nou eigenlijk met die kartelvorming. De oorspronkelijke wordt er mee bedoeld dat bedrijven samenwerken om de concurrentie het hoofd te bieden. Daar is op zich niks mis mee." Samen sta je sterk" is een motto dat ook bij niet-commerciële activiteiten wordt toegepast. Krachten bundelen, heet dat. Maar kartelvorming kan ook verkeerd worden gebruikt. In het bedrijfsleven is het te vaak een middel om prijzen kunstmatig hoog te houden (onder andere de olieprijzen) en om een monopolie-positie te verwerven. En da's niet goed voor de klant, of dat nou een particuliere burger (bijvoorbeeld bij de telefoontarieven) zie de is of de overheid (zie de bouwfraude-kwestie).. De NMa moet er op toe zien dat er geen ongewenste effecten optreden en mag bedrijven die dat doelbewust wel doen, boetes opleggen of voor de rechter slepen. Maar mag de NMa daartoe ook woningen binnen treden? Je zou zeggen dat op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht artikel 5: 15 de NMa daar niet voor bevoegd is. Die paragraaf zegt: "Een toezichthouder is bevoegd ....... elke plaats binnen te treden, met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner."
Een meerderheid van de 2e Kamer wil daar verandering in brengen om de NMa meer het makkelijker te maken strafbare feiten op te sporen. Minister Wijn heeft op de valreep wat twijfels over die verruiming van de bevoegdheden en trapt op de rem.
Terwijl het NMa-team mijn papieren en de pc afstruint heb ik tijd om wat door te denken. Het zal toch niet zo zijn dat de minister bedenkingen heeft omdat-ie de bui al ziet hangen? Terwijl een aantal collega's van hem straks tot het bedrijsleven zullen toetreden wil hij ze misschien bij voorbaat al in bescherming nemen? Of zin de connecties van de minister van dien aard, dat hij geen enkele moeite heeft met het feit dat bouwgrond extreem duur blijft, dat tal van bouwprojecten telkens weer veel duurder uitvallen dan begroot was? En dat allemaal dankzij kartelvorming. Mijn plots opkomende symphatie voor Wijn verdwijnt als sneeuw voor de zon en ik verdenk hem er nu van dat-ie vlak voor zijn aftreden het belang van het bedrijsleven snel veilig wil tellen, ten koste van het publieke belang.
Het NMa-team is klaar met hun onderzoek. Men deelt mee dat mijn "zomergasten"-project wel enigzins naar kartelvorming riekte, maar dat niet is gebleken daarmee nadelige doelen na te streven die de samenleving kunnen schaden. Wel vind men dat er nogal wat materiaal te vinden was die de overheid zou kunnen schaden. Maar, zo zei de NMa-meneer, die overheid ziet er over een paar maanden anders uit, dus we wachten ven af hoe u er dan mee omgaat. We houden u in de gaten.
Mooi is dat! Misschien is het een goed idee als de NMa straks de kabinetsformateur in de gaten houdt, want een kabinet formeren is toch een poging tot kartelvorming? Bij het huidige kabinet bleek dat zeer zeker ten nadele van het publieke belang, dus daar ligt een mooie taak voor de NMa lijkt mij. Misschien heeft de 2e Kamer wel gelijk. Geef de NMa maar de bvoegdheid om woningen binnen te treden. Kunnen ze beginnen met het Catshuis.

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home