Dag 121 Water naar de zee.

Afgelopen donderdag startte de Week van de zee met het thema Op Reis. Dat kwam mooi uit want één van onze bekende ingezetenen pakte haar koffers toen ze inzag dat haar inzet water naar de zee dragen was.
Ons landje is daar wereldberoemd om. In de bijdrage van vandaag (hieronder) wordt dat nog eens geïllustreerd. Er zijn veel goede ideeën, er zijn initiatieven die zoden aan de dijk zetten. Daar kunnen we de verantwoordelijke uitvoerders en hun boekhouders op wijzen, maar het is water naar de zee dragen.