Opwarming leidt tot stroomstoringen.

(g.l.t. 3 min.; links: 10 min)
In januari uitte ik hier het vermoeden dat we met meer stroomstoringen dan ooit te maken hebben. Dat is dan nu bevestigd door EnergieNed. Er was in 2006 meer stroomuitval dan in de vijf jaren daarvoor.
Nu lijkt het me logisch dat er bij meer electriciteitsgebruik ook meer storingen zijn. Het blijft tenslotte mensenwerk. Dat er dan in al die duizenden transformatorhuisjes en miljoenen meters kabel een keertje wat mis gaat is niet meer dan normaal. Volgens EnergieNed steken we nog gunstig af bij andere Europese landen, dus we moeten niet zeuren. EnergeieNed rekent de totale stroomuitval om naar een gemiddelde en kan ons daarom vertellen dat we slechts 36 minuten zonder stroom hebben gezeten. De inwoners van Goeree-Overflakkee die 5 augustus vorig jaar zo'n 13 uren zonder stroom zaten, weten nu dus dat het allemaal wel meeviel.
De oorzaken voor de storingen liggen veelal in een kapot gegeraven stroomkabels. Er wordt flink gebouwd en opgeknapt in Nederland en aangezien de meeste graafmachinisten de ligging van stroomkabels niet uit hun hoof kennen, leidt tot menig kabelbreukje.
Maar er doet zich een opmerkelijke nieuw verschijnsel voor: Het toenemende warme weer draagt bij aan de stijging van stroomstoringen. Uit het EnergieNed-rapport: 'Enerzijds wordt als direct gevolg van het warme weer meer stroom verbruikt in verband met koeling, ventilatie en airconditioning. Anderzijds zorgt de bodem waar de kabels in liggen voor minder koeling, waardoor storingen zich eerder voordoen.'
U ziet het: meer leidt tot meer. Nu moet ik toch echt even terugkomen op het artikel in januari. Hierin opperde ik het idee om de stroomstoring in te zetten als één van de middelen ter bestrijding van de klimaatveranderingen. De meer liberaal denkende lezers zullen zeggen: niks aan de hand. De vrije werking van krachten doen het werk. Mensen mogen zelf kiezen voor meer electriciteitsgebruik, de onherroeppelijke stroomstoringen zorgen ervoor dat het niet teveel uit de hand loopt.
De redaktie meent dat dit niet genoeg is en dat overheidsbemoeienis toch merer op zijn plaats is. Er moet minder stroom gebruikt worden dus trek de stekker er eens op gezette tijden uit. Bij een georganiseerde stroomonderbreking komt niemand voor verrassingen te staan.
Je zult dan altijd weer zien dat mensen dit weten te omzeilen door massaal dieselgenerators aan te schaffen. Los van de pestherrie die dat teweeg brengt, blijven we dan nog steeds zitten met teveel CO2-uitstoot. Maar een flinke accijnsverhoging op diesel, behoorlijke subsidies op biobrandstoffen en een stevige controle tijdens de stroomuitval-periodes weerhouden misschien veel mensen ervan toch nog hun eigen hebzuchtige gangetje te gaan.
Voorlopig weet ook ik geen andere oplossing om de vicieuze cirkel te doorbreken van 'meer stroomgebruik - opwarming - nog meer stroomgebruik (airco's en ijsmachines) - meer opwarming - etcetera'

Labels:

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home