Kijk wijzer naar een vrouw.\|/


(g.l.t. 3 min.; links: 10 min.)
Het heeft ze een flink aantal jaren gekost, maar bij het NICAM zijn ze er nu ook achter dat vrouwonvriendelijkheid en seksisme vormen van discriminatie zijn. Het NICAM verzorgt de Kijkwijzer. U wel bekend van de logootjes die aangeven voor welke leeftijd een films, dvd's en televisieprogramma's geschikt zijn. Andere logootjes waarschuwen de kijker dat er geweld in een film voorkomt of dat er discriminerende uitingen aanwezig zijn.
Die laatste categorie is per 1 maart uitgebreid. Nu valt seksisme ook onder discriminatie. Ook al zijn ze er ietwat laat mee, het is toch een aardige aanpassing van hun codes. Vrouwonvriendelijkheid is niet gemakkelijk te ontdekken. De kijker is zo gewend aan al die stereotypen in films dat het ze waarschijnlijk niet eens opvalt. Bovendien denken veel mensen in dat soort stereotypen. Dus is het wel aardig dat het NICAM ons ook wat bewuster maakt van al dat seksime. Hoewel, trekt u zich wat aan van die Kijkwijzer-logo's? Ik denk dat de meeste mensen, thuis voor de buis, zelf wel bepalen wat ze willen zien en dat geen logo ze van hun keuze afhoudt. Degenen die abslouut geen enkele film willen zien die van het discriminatie-logo is voorzien, zijn uitgekeken. Want noem mij nu eens een film of programma waar geen seksisme in voort komt.
Naruurlijk wil geen enkele film- of programmamaker een vervelend logootje op zijn/haar product. Maar de Kijkwijzer heeft er tot nu toe niet in geresulteerd dat er geen onvertogen beeld meer te zien is. Daar zorgen onze eigen, heel subtiele codes, waarmee we naar vrouwen en mannen kijken, wel voor.

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home