Vertrouwen kijgt rekening gepresenteerd.

(g.l.t. 4 min; links: 30 min.)
Volgens de Chinezen wordt dit het jaar van het gouden varken. De gemiddelde nederlander heeft daar minder vertrouwen in. Het meest recente onderzoek naar het
consumentenvertrouwen wijst uit dat er een plotselinge daling van dat vertrouwen is. In januari was men erg positief, maar nu wordt men een stuk voorzichtiger. Opmerkelijk daarbij is dat de consument negatiever is geworden over de eigen financiële positie voor de komende twaalf maanden. Het zal toch niet zo zijn dat deze keer alleen de rijksambtenaren gepeild zijn? Dat zij wat onzekerder zijn over hun toekomst, ligt voor de hand. Het kabinet wil een flink deel ontslaan. Dat brengt je vertrouwen in de toekomst natuurlijk wel aan het wankelen.
Waarschijnlijker is dat de welwillende, goedgelovige burger dezelfde is als de calculerende burger. De burger ziet ook wel in dat het de hoogste tijd is voor een aantal belangrijke veranderingen en is bereid er samen met het nieuwe kabinet aan te werken. Diezelfde burger realiseert zich ook dat die veranderingen het leven wel wat duurder zullen maken.
In januari wist men dat de energierekening, de zorgverzekering en de gemeentelijke heffingen dit jaar duurder zullen worden. Toch was het consumenten vertrouwen erg hoog. Waardoor is dan in één maand tijd het vertrouwen in de eigen financiële toekomst geslonken?
De welwillende burger is er nu meer dan ooit van overtuigd dat milieumaatregelen hard nodig zijn. De goedgelovige burger meent dan ook dat er niet te ontkomen is aan duurdere spaarlampen en een duurder biertje. Als we nu niets doen, wordt het consumeren namelijk ook duurder, zoals we aan de aardappelprijzen hebben kunnen merken. De calculerende burger ziet al aankomen dat hij minder over gaat houden. Daar heeft hij zelfs het vermaledijde rekeningrijden voor over.
De welwillende burger wil ook graag vrede. De goedgelovige burger neemt voetstoots aan dat vredesmissies duurder zullen worden om nog enige kans op meer vrede te maken. De calculerende burger ziet opnieuw zijn spaarcentjes slinken.
De burger gelooft niet meer dat alleen positief denken de wereld zal verbeteren. Het wordt tijd voor doorslaggevende maatregelen. De calculerende burger weet niet beter of dat moet aardig wat geld kosten. Kennelijk is men bereid een onzekere financiële situatie voor lief te nemen. En nu maar hopen dat de regering de welwillendheid van de burger weet te belonen. Als ze er in slaagt consumentenvertrouwen te binden aan vertrouwen in de politiek, krijgen we vier hele mooie jaren.
(meer op dit weblog over het vertrouwen van de consument in Het nieuws leidt tot koopzucht en Kiezen voor schulden).

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home