Sollicitatiecode \|/

(g.l.t. 2 min. links: 7 min.)
De eigentijdse sollicitant struint internet af om vacatures te vinden èn om informatie over de potentiële werkgever bij elkaar te harken. Dat laatste mag nu in omgekeerde richting ook, volgens de vernieuwde sollicitatiecode, opgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling) in samenwerking met de de Stichting van de Arbeid ( het overlegorgaan van vakbonden en werkgeversorganisaties).
Kennelijk kijken werkgevers op internet wat er zoal te vinden is over hun sollicitanten. Volgens de nieuwe code is dat toegestaan, mits men daar de sollicitant van op de hoogte stelt.
Stel u bent dus aan het solliciteren en uw naam komt veelvuldig op intenet voor. Men treft u aan op de site van uw korfbalclub, op uw weblog, in het smoelenboek van uw huidige werkgever en dan nog wat hits in allerlei forums waar u uw mening heeft gegeven. Gelukkig bent u daar nu van op de hoogte. Het eventuele sollicitatie-gesprek kan dus geen verrassende vragen opleveren. Mocht de vacature-aanbieder problemen hebben met wat er zo al van u bekend is op internet, dan krijgt u gewoon een afwijzing via de e-mail. Dat mag tegenwoordig ook. Geen keurige brief, maar een mailtje.
Wilt u uw marktwaarde als sollicitant verhogen dan is het dus zaak goed na te denken wat u allemaal op het worldwide web knikkert. Als u wilt solliciteren bij de mobiele eenheid dan is het natuurlijk een pré als blijkt dat u lid bent van een honkbalclub. Maar u maakt geen schijn van kans als men u tegenkomt op het internetforum voor kunstzinnige therapieën die als motto heeft: 'Gooi het er allemaal maar uit, gooi met verf'. Daar heeft men bij de m.e. vervelende ervaringen mee.
En voor een sollicitatiegesprek zult u zich erg goed moeten voorbereiden en keurig op een rijtje hebben wat u allemaal op internet heeft gezet. U zult maar bij Heineken solliciteren terwijl uw weblog voor anonieme alcoholisten de ontboezeming staat: 'Ik geef geen zier om bier'.
De nieuwe sollicitatiecode kent natuurlijk ook een klachtenregeling. Mocht men toch zonder uw toestemming nadere informatie van het web geplukt te hebben, dan dient u dus een klacht in. Het is dan al wel te laat, tenzij u dankzij internet wel de baan van uw dromen heeft gekregen.
Zijn er onder de lezers mensen die ervaring hebben met vacature-aanbieders die uw antecedenten op het internet hebben uitgezocht?

Labels:

1 Reacties

23 oktober, 2006 20:55, Anonymous Ouwe schreef...

Lang leve Google maar weer *cough*... De meeste werkgever Googleden er als op los, wat velen echter niet weten is dat Google verplicht is je naam uit hun resultaten te halen als je er expliciet om vraagt. Als je dus gaat solliciteren kan je vantevoren Google netjes mailen en enkele dagen later bestaat je naam niet meer in de resultaten, totdat de volgende crawler langskomt. Vaak heb je dan echter al de nodige dingen kunnen verwijderen/aanpassen die je werkgevers geen blik waardig acht :-).

 

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home