Eigen rechter of jury?

(g.l.t. 3 min. links 15 min.)
Het openbaar ministerie denkt er over
een burgerforum in het leven te roepen, die meegaat denken over de zwaarte van straffen. Het OM zegt 'gevoelig te zijn voor de kritiek van de samenleving die vindt dat de straffen niet meer overeen komen met de beleving van het delict.'
Maar voor het OM over gaat tot de instelling van zo'n burgerforum, gaat het eerst onderzoeken wat de burger van het huidige strafsysteem vindt. Dat is gebaseerd op een puntentelling, die er op neer komt dat hoe meer bezwarende feiten er bewezen zijn, hoe hoger de straf zal uitvallen.
Het is nobel dat het OM nader wil onderzoeken hoe het publiek nu werkelijk denkt over strafbepaling. Enerzijds is er de roep om zwaardere straffen bij bepaalde delicten, anderzijds wees een eerder onderzoek uit dat burgers lagere straffen uitdelen dan rechters. Dat laatste lijkt te gebeuren als men over meer kennis van de feiten in een strafdossier beschikt. Opmerkelijke constatering uit dat onderzoek was dat mensen die alleen krantenberichten over het delict hadden gelezen zwaardere straffen oplegden dan de rechters en mensen die de inhoud van het strafdossier kenden juist een lichtere strafmaat vaststelden. Pikant detail was dat als men wist wat de maximum straf voor een bepaald delict was, men eerder bereid was die maximumstraf ook toe te passen.
Bij een ander onderzoek werden bezoekers van een rechtszaak vooraf gevraagd welke straf er moest worden opgelegd voor het delict dat op de agenda stond. Eenmaal de zaak bijgewoond en dus geconfronteerd met de dader en de feiten, bleek de strafmaat in veel gevallen ineens lager te liggen dan men vooraf had bepaald.
Kijk, daar wordt een OM niet wijzer van. Moet het nou luisteren naar de roep om zwaardere straffen, of moet het beleid worden afgestemd op onderzoeken die aantonen dat een burger milder wordt naar mate hij meer kennis van zaken heeft? Dus op naar het burgerforum. Of wordt het in Nederland tijd voor de juryrechtsspraak?

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home