Conventionele keuzes: de Kafkabrigade <>

Vorige week presenteerde de Nationale Conventie voorstellen ter verbetering van ons politieke bestel. De komende weken mag daar op een aantal bijeenkomsten over gedebateerd worden, te beginnen vandaag in Rotterdam.
De Nationale Conventie is één van die initiatieven van de overheid om de band tussen de burgers en de politiek te verbeteren. De conventie bestaat uit veertien onafhankelijke leden. Zij zijn benoemd door de voormalige minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, minister Pechtold. De conventie bestaat daarnaast uit ruim dertig adviseurs die door de leden zijn benoemd. In januari ging men van start en, slechts een week later dan gepland, liggen er de eerste voorstellen. Opvallend daarbij is dat men vooral kiest voor aanpassing van de bestaande strukturen en procedures en niet voor een ander kiesstelsel (zie 'Vitale democratie'). Zijn ze daarbij geïnspireerd door hun eigen enquete waaruit naar voren kwam dat er maar weinig belangstelling is voor een ander kiesstelsel?
Een greep uit die voorstellen: De premier zou meer macht moeten hebben om slecht functionerende ministers te ontslaan, burgers moeten meer ruimte krijgen voor eigen iniatief, de positie van de Tweede Kamer moet versterkt worden (o.a.: niet de fractievoorzitters maar de Kamer kiest een kabinetsformateur) en er moet een speciale minister komen die overbodige of onlogische regelgeving aan gaat pakken. De huidige regelgeving leidt te vaak tot Kafkaiaanse toestanden voor de burger en dat moet anders kunnen. De Nationale Coventie zegt geïnspireerd te zijn door de Belgische Operatie Kafka. Een speciaal benoemde staatssecretaris is er in geslaagd in twee jaar de administratieve lasten te laten dalen met 25%. Gaat het nou om de inhoud of om het geld?
Het idee is wel meteen overgenomen door minister Nicolaï. Hij stelt een Kafkabrigade in, die de belangrijkste knelpunten in de bestuurlijke regelgeving moet oplossen.
Dat lijkt heel mooi van heer Nicolaï, maar het lijkt er op of hij hiermee in tegenspraak met de voorstellen van de Nationale Conventie handelt. Er is namelijk al een Kafkabrigade. Eind vorig jaar opgericht door de Leidse Universiteit en Stichting Kennisland. En de brigade had meteen volop werk met als opdrachtgevers onder andere de ministeries van Onderwijs en Buitenlandse Zaken en de gemeente Den Haag. Waarom zou Nicolaï dan zijn eigen brigade instellen? Nog even en elk ministerie heeft zijn eigen brigade met alle Kafkiaanse gevolgen voor de burger die door de bomen in het bos het kastje aan de muur niet weet te vinden.
Is dit misschien een poging tot obstructie? Nicolaï, die alle vertrouwen heeft in de stemcomputers, ziet namelijk niets in een correctief referendum. Hij wil dus niet op de vingers getikt worden bij een eventueel foutje. Een eigen Kafka-brigade heeft-ie natuurlijk zelf in de hand en daarmee bepaalt hij zelf wel welke vuile was er buiten gehangen wordt.

Labels: ,

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home