Dag 387 Lekker landsbelangrijk.

De Kamervoorzitter heeft een verbeten strijd aangegaan met een enkel kamerlid. Ze heeft die strijd vooralsnog gewonnen en daarmee de toekomst van de nieuwe koningin veilig gesteld. Een prachtig voorbeeld van hoe het landsbelang gediend hoort te worden? Dat ene kamerlid wordt er (terecht) van verdacht heel andere belangen te hebben dan het dienen van de democratie. Hij zou niet zozeer belangenverstrengeling van aanstaande kabinetsleden willen voorkomen, maar meer belang hechten aan obscure opvattingen over nationaliteit en identiteit.
In dit land geldt wel een heersende code over dubbele belangen. Zo zijn er wel eerder bewindslieden gesneuveld, waarvan men meende dat het landbelang en bijvoorbeeld het belang van hun familiebedrijf teveel door elkaar werden gehaald. Dat zal in het nieuwe kabinet niet gebeuren?
Lees vandaag over mogelijke knelpunten die het kabinet kan tegnekomen (zie hieronder).

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home