Eens of oneens. <>

(g.l.t. 2 min.; links: 2 min.)
Wist u dat u het vaak
oneens bent met de Tweede Kamer? En toch gaat u morgen stemmen. Zo complex is kiezen dus. Stemmen op een partij waar u voor bent en vervolgens het regelmatig oneens zijn met wat die partij in het parlement uitvoert.

Verschillende onderzoeken wijzen uit hoe moeilijk we het soms met kiezen hebben. Dat kan twee oorzaken hebben. Als het aanbod erg groot is, hebben we moeite met het maken van een keuze. Dat noem ik gemakshalve het supermarktmodel, omdat onderzoeken nogal eens refereren aan de overweldigende hoeveelheid producten die daar te koop worden aangeboden en kennelijk tot keuzeproblemen leiden.
De tweede oorzaak kan liggen in de complexiteit van het te kiezen object. We maken makkelijker een keuze als het gaat om een kopje thee dan om de aanschaf van een auto of een huis.
Maar wat is het dan wonderbaarlijk dat mensen wel een keus kunnen maken uit 'eens' of 'oneens', ook al gaat het om complexe zaken die we vooralsnog liever aan de Tweede Kamer over willen laten. Bent u altijd zo helder in uw keuze als u wordt gevraagd of u het ergens mee eens of oneens bent? En bent u ook in staat om ergens gedeeltelijk wel mee eens en gedeeltelijk niet mee eens te zijn? Of hoort u tot de minderheid die nergens een mening over heeft?
Laten we dat eens testen met een non-issue. Dat heeft geen consequenties dus dat moet toch makkelijk zijn. Geeft u eens aan of u het met onderstaande stelling eens of oneens bent en vermeld erbij of u het een lastige of makkelijke keuze vond. De stelling is: 'Alle blanco stemmen moeten bij elkaar geteld worden en leveren na toepassing van de kiesdeler lege zetels op in de Tweede Kamer'.
U mag het natuurlijk ook eens of oneens zijn met deze test.

Labels:

1 Reacties

22 november, 2006 02:57, Anonymous Henk schreef...

Makkelijke keuze... eens !
En vervang dan de lege blauwe zetels door rode zetels, zodat de zittende kamerleden eraan herinnerd worden dat ze goed hun best moeten doen om de waardering van de kiezer te krijgen.

Het zat wat moeilijker worden om alle commissies te 'bemenzen', maar dat hoeft op zich geen verslechtering te zijn.

Je zou de rode zetels ook nog maandelijks kunnen verloten onder alle stemgerechtigde Nederlanders.
Die kunnen dan een maandje als leken-kamerlid meedoen (tegen de gebruikelijke vergoeding).
Zo nu en dan een Gonny van Oudenallen, voor de komische noot. ;-)

 

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een link maken

<< Home