Lijst probleemwijken bekend.

(g.l.t. 3 min.; links: 10 min.)
Daar issie dan! De top-veertig probleem wijken aller tijden. U zult de kriteria misschien diskutabel vinden, maar de jury heeft beslist. Over de uitslag mag natuurlijk altijd gecorrespondeerd worden. We hebben immers nog wat dagen over van de 100 die ons door de regering ter beschikking werden gesteld. Die zullen we vooral gaan gebruiken om te praten over hoe we die wijken nu effectief kunnen aanpakken.
We hebben nu eens niet naar inkomen gekeken. Geld maakt niet gelukkig. Dus er kan niet objectief worden vastgesteld dat in wijken waar weinig wordt verdiend, ook de grootste problemen zouden zijn. Wel hebben we kunnen vaststellen dat er wijken zijn waar een relatief minimaal aantal inwoners het hoogste inkomen hebben en die bovendien regelmatig buitenproportionele bonussen ontvangen, ongeacht het feit of men de bedrijven waarvoor men werkt, heeft kunnen redden of niet.
Verder kwamen we nogal wat wijken tegen waar het aantal vierkante meters leefbare woongrond door relatief erg weinig mensen wordt benut. Bovendien wordt die grond een aanzienlijk deel van het jaar niet gebruikt omdat men op landgoederen in het buitenland verblijft. Dit verschijnsel drijft de kosten voor de veiligheid in die wijken onnodig hoog op, omdat de verlaten panden door particuliere beveiligers moet worden bewaakt.
Dat is dan nog los van de problemen die ontstaan als men kostbare grond onttrekt aan het algemeen belang door er dubbele zwembaden, golfterreinen en zelfs zandverstuivingen op aan te leggen. In één wijk kwamen we zelfs tegen dat alle drie die voorzieningen op één perceel voorkwamen.
Het aantal inwoners is niet alleen erg klein, het ontbreekt ook aan sociale en culturele diversiteit. Er blijkt hier al jaren sprake te zijn van ghetto-vorming met alle ongewenste effecten van dien.
Eén van de grootste problemen die dit soort wijken kenmerken is de onbenaderbaarheid en weigerachtigheid om te communiceren over herstrukturering, waardoor tal van problemen opgelost zouden kunnen worden. Het gebrek aan openheid leidt er toe dat we ons moeten baseren op gegevens uit 1993, maar de geconstateerde problemen zijn sinds die tijd alleen maar groter geworden.
Hoewel er zo'n honderd wijken zijn met soortgelijke problemen, hebben we uiteindelijk in 27 gemeenten veertig wijken aan getroffen waar de nood het hoogst is. We publiceren hier de top-tien uit de lijst van wijken met de meest kapitale problemen.
Aerdenhout: Hoplaan eo, Grenslaan eo. Borgerwer eo
Amersfoort: Staatsliedenbuurt
Bergen nh: Eeuwigelaan
Bilthoven: Bilthoven-Noord
Bosch en Duin: Duinweg eo
Breda: Ruitersbos
Drachten: De Drait
Eindhoven: De Karpen
Enschede: Stokhorst
Groningen: Villa Buurt
(klik hier voor de volledige lijst en vergelijkt u die eens met de lijst van minister Vogelaar).
De ons nog resterende dagen zijn we beschikbaar voor uw suggesties over de aanpak van deze probleemgebieden.

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home